Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Blahopřání Svatému otci

Blahopřání Svatému otci

V pondělí 16. dubna 2012 oslavil papež Benedikt XVI. své 85. narozeniny. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mu v den oslav zaslal blahopřejný dopis.

18. dubna 2012
Vyjádření / Dopisy

Vaše Svatosti, drahý Svatý otče,

dovolte, abych Vám jménem České biskupské konference, kněží, řeholnic a řeholníků, jako i celého Božího lidu naší vlasti popřál hojnost Božího požehnání, zdraví a světlo Ducha Svatého ke dni Vašich narozenin.

S vděčností vzpomínám na Vaši návštěvu v naší zemi na podzim v roce 2009, jejíž plody jsou doposud zřetelné a v úctě ji chová, stejně jako Vás velké množství obyvatel i těch, kteří nejsou věřícími Římskokatolické církve, jako i představitelé politického, vědeckého a kulturního světa.

S touhou Vás očekáváme v naší vlasti na jubilejních velehradských oslavách spolupatronů sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2013.

Vám vždy oddaný a vděčný

Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a předseda ČBK