Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kultivovaný dialog se dnes vede těžko

Kultivovaný dialog se dnes vede těžko

V naší společnosti citelně chybí umění dialogu, konstatuje kardinál Dominik Duka a v rozhlasové glose připomíná smysl akce zvané Nádvoří národů, která si dává za cíl právě rozvíjení dialogu mezi lidmi.

16. listopadu 2013
Vyjádření / Dopisy

Milí přátelé, vážení rozhlasoví posluchači, uprostřed bouřlivých politických událostí se velice nenápadně uskutečňuje v několika městech akce Nádvoří národů. Jejím smyslem je pokusit se o dialog mezi světem víry a světem nevíry. 

 

V posledních dnech naši zemi navštívil kardinál Gianfranco Ravasi z Vatikánu, který je tak trochu otcem podobných akcí v různých zemích světa. Na myšlenku samu přišel papež Benedikt XVI. při návštěvě Prahy, kde měl velikou radost ze setkání s akademiky, kteří ve většině nepatřili do světa víry, ale ukázali schopnost rozhovoru na toto téma. 

 

Čtěte také: Dominik Duka: Ten, kdo v nic nevěří, není schopen opravdového života

 

Kardinál Ravasi pronesl několik přednášek na akademické půdě, ale všichni cítíme, že dialog se musí odehrávat i jinde než na univerzitách nebo v prostředí intelektuálů. 

 

Vyhlásili jsme také pokus o mezigenerační dialog, kdy mladí lidé literárním a výtvarným způsobem zachytili svět svých prarodičů. Je tu i snaha o dialog uměním. Význačná arménská menšina v naší zemi má mezi sebou řadu zajímavých umělců. A protože řada z nich neumí ještě dobře česky, vede rozhovor právě skrze umění. 

 

Nemluvím o Nádvoří národů proto, abych propagoval nějakou církevní akci, ale abychom si společně uvědomili, že umění dialogu je to, co v naší společnosti citelně chybí, co se neučí na školách a nepěstuje jako umění. 

 

Středověký dialog měl svá pevná pravidla. Jedním z nich bylo, že na argumenty se neodpovídalo hned. Muselo se zopakovat vlastními slovy tvrzení protivníka, aby bylo zřejmé, že mu rozumíme. A jistě i proto, abychom nereagovali bezprostředně emotivně. 

 

Čtěte také: Nebude trvat dlouho a lidé začnou volat po vládě tvrdé ruky, varuje Dominik Duka

 

Dnešní doba nás nutí k jakési „klipovitosti“. Nestřetají se argumenty a důkazy, ale spíše tvrzení založená na dojmech. Je nasnadě, že pak se skutečný kultivovaný dialog protichůdných názorů vede těžko. Rád bych, aby náš pokus nabídnout dialog naučil alespoň trochu tomuto umění církev i společnost. 

 
Autor:  Dominik Duka
 
Původní příspěvek pořadu Českého rozhlasu Glosa Dominika Duky. Vysílá se každou sobotu v 9:15 na Radiožurnálu.