Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Biskupové na návštěvě Svaté země

Biskupové na návštěvě Svaté země

Čeští a moravští biskupové i představitelé Konference vyšších řeholních představených mužských i ženských řádů (KVŘP) navštíví ve dnech 11. - 20. března Svatou zemi, kde se budou letos konat jejich společné exercicie a rovněž 117. plenární zasedání ČBK.

11. března 2019
Arcibiskup v médiích

 

Členové ČBK a KVŘP navštíví místa ve Svaté zemi, která jsou úzce spojena s dějinami křesťanství jako Nazaret, hora Blahoslavenství, Kafarnau, Betánie, místo Ježíšova křtu a další.  

Nevynechají samozřejmě ani Jeruzalém, kde je čeká mimořádné slavnostní přivítání a představení u Jaffské brány. Za doprovodu stráže latinského patriarchy se přesunou do chrámu Božího hrobu, kde budou pak uvítáni latinským, řeckým a arménským patriarchou jeruzalémským. Toto slavnostní uvítání se koná vždy, pokud Jeruzalém navštíví kardinál. V české delegaci je přítomen kardinál Dominik Duka OP, předseda ČBK.

Členové ČBK a KVŘP zavítají i na další posvátná místa tohoto města jako Olivetská hora, Getsemanská zahrada nebo chrám Božího hrobu. Jelikož se jedná o exercicie, biskupové se budou společně modlit, meditovat a slavit bohoslužby. Exercitárorem je P.  Doc. Jaroslav Brož, biblista, odborník na Nový zákon.

Na duchovní cvičení bude navazovat i 117. plenární zasedání ČBK, na kterém budou biskupové a představitelé řeholí mimo jiné debatovat o situaci církve v dnešní společnosti, probírat podněty z komisí a rad (např. ze sekce pro mládež, liturgické komise či rady pro ekumenismus) a nebo ze zabývat situací ve společnostech spadajících pod ČBK.