Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Festival Mene Tekel zakončila bohoslužba

Festival Mene Tekel zakončila bohoslužba

Festival Mene Tekel za popravené, umučené a zemřelé politické vězně vyvrcholil v neděli 4. března ekumenickou bohoslužbou v katedrále.

5. března 2018
Arcibiskup v médiích

 

Bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně dnes vyvrcholil festival Mene Tekel. Ve svatovítské katedrále se sešli zástupci českých církví, představitelé Konfederace politických vězňů a České obce sokolské a skauti. Kardinál Dominik Duka, který bohoslužbu sloužil, vyjádřil obavy nad tím, že česká společnost zapomíná na hodnoty, na nichž po roce 1989 vyrostla.

„Jako bychom chtěli zapomenout, popřít a pošlapat všechny ty skutečnosti, na kterých vyrostla naše svoboda po roce 1989,“ hodnotil kardinál Duka situaci v Česku 70 let po komunistickém převratu v roce 1948. Duka dnes zavzpomínal také na oběti režimu a ocenil duchovní sílu těch, které útlak nezlomil a nezradili své blízké. „Přeji všem, abychom dokázali projít životem s čistým svědomím,“ podotkl Duka.

Dnešní bohoslužba byla vedena také za křesťany, kteří v současné době čelí pronásledování v různých koutech světa, například v Číně, Iráku nebo v afrických zemích. Závěrečný projev na bohoslužbě pronesl nigerijský arcibiskup John Onaiyekan. Přiblížil v něm problémy, kterým čelí křesťanská církev v Africe. Duka pak dodal, že ve světě jsou místa, kde lidé pro svou víru umírají. „Chtěl bych, abychom nezapomínali za to, že na naší planetě je mnoho míst, kde lidé pokládají životy za svoji víru, svobodu a skutečně důstojný život,“ řekl.

Festival Mene Tekel, který bohoslužba zakončila, trval v Praze týden. Jeho organizátoři chtějí jeho prostřednictvím připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Koná se tradičně v době výročí komunistického puče z roku 1948. Jeho součástí jsou výstavy, semináře i další veřejné akce.

Převzato z: Christnet.eu