Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Jáhenské svěcení Vojtěcha Mátla

Jáhenské svěcení Vojtěcha Mátla

V pátek 9. srpna 2013 v 18.00 hodin v kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí vysvětil Dominik Duka OP na jáhna svého dlouholetého ceremonáře a věrného spolupracovníka Vojtěcha Mátla. Nový jáhen bude inkardinován v pražské arcidiecézi.

12. srpna 2013
Arcibiskup v médiích

V pátek 9. srpna zavítal do Ústí nad Orlicí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Hlavním účelem jeho návštěvy bylo svěcení na jáhna ústeckého rodáka Vojtěcha Mátla, který s kardinálem Dukou dlouhá léta spolupracuje. Před slavnostní mší svatou se kardinál sešel s vedením města v čele se starostou Petrem Hájkem a dalšími s hosty v obřadní síni ústecké radnice. Po setkání na radnici již následovala v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavností mše svatá spojená se svěcením. Večer pak ukončil přátelským posezením na ústecké faře s děkanem ústecké farnosti P. Vladimírem Brokešem.

 

"Pro město je to velká čest, když může uvítat kardinála", komentoval setkání s kardinálem starosta města Hájek. "Mě osobně to setkání velice obohatilo, protože pan kardinál je osobnost a to potrhnutí spolupráce naší radnice s farností v Ústí nad Orlicí". Spolu s kardinálem Dukou pak starosta Ústí pohovořil o připravovaných projektech na podporu kulturního života ve městech, které radnice připravuje a o možnostech aktivního zapojení církve. "Jáhen je muž, který může vykonávat některé obřady, jako jsou křty, pohřby, katecheze, nebo některé části bohoslužby slova. Jejich hlavní úkol v církvi už napovídá samotné slovo jáhen, které pochází od slova služba", přiblížil Dominik Duka hlavní poslání jáhnů. "Vojtěch Mátl je velmi pečlivý člověk, organizuje liturgii, připravuje mi materiály a zajišťuje organizační stránku věci při velkých událostech", ocenil Dominik Duka svého dlouholetého pracovníka, kterého si na pražské arcibiskupství přivedl z Hradce Králové.

 

Mgr. Vojtěch Mátl se narodil 8. února 1978 v Ústí nad Orlicí, kde byl od svých třinácti let hlavním kostelníkem a vedoucím ministrantů. Od roku 1992 byl příležitostným ceremonářem královéhradeckého biskupa, později arcibiskupa Karla Otčenáška. V roce 1997 nastoupil civilní vojenskou službu na Biskupství královéhradecké. Od roku 2001 je ceremonářem biskupa, později arcibiskupa Dominika Duky. V roce 2001 přispěl k založení a následných deset let vedl Útvar zvláštních služeb, který po stránce liturgické, pořadatelské, zdravotní, protokolární a bezpečnostní zajišťoval větší nábožensko-společenské akce pořádané v královéhradecké diecézi i mimo ni. Nyní pokračuje ve své službě církvi na pražském arcibiskupství.

(jne)

 

 Video z jáhenského svěcení Vojtěcha Mátla

 

 

Externí odkazy:

Rozhovor s Dominikem Dukou při příležitosti svěcení (deník.cz)

Dominik Duka navštívil Ústí nad Orlicí (ustinadorlici.cz)

Rozhovor s Vojtěchem Mátlem (deník.cz)