Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kardinál Duka ocenil službu laiků

Kardinál ocenil službu laiků

Kardinálů Dominik Duka již tradičně  ocenil 10. prosince 2017 nezištnou službu z řad běžných věřících sva

13. prosince 2017
Arcibiskup v médiích

 

10. prosince při nešporách v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha udělil kardinál Dominik Duka OP osobní medailí arcibiskupa pražského panu Josefu Matuškovi za dlouholetou obětavou službu kostelníka v kostele sv. Bartoloměje v Kondraci, paní Růženě Matuškové za dlouholetou, obětavou službu varhanice v kostelích vlašimské farnosti, panu Ivanu Novákovi za starostlivou a nezištnou péči o kostel všech svatých v Olbramovicích, panu Ing. Lukáši Maškovi za starostlivou a nezištnou pomoc při opravě kláštera a filiálního kostela sv. Františka z Assisi ve Voticích a za celkovou angažovanost ve farnosti Votice, paní Ing. Ludmile Švarcové za padesátiletou obětavou službu varhanice v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově, paní MUDr. Marii Tupé za obětavé a horlivé nasazení při podpoře rodin nejen ve zlíchovské farnosti, paní ak. arch. Miladě Vorlové za přínosnou a obětavou práci pro kostelní společenství v Klecanech a paní Mgr. Anežce Koutníkové za nezištnou a obětavou službu katechetky a trpělivou práci s dětmi ve farnosti u kostela sv. Alžběty Praha – Kbely. 

Na svátek sv. Cecílie udělil kardinál Dominik Duka medaili biskupa Podlahy panu Pavlu Mesanymu za několik desetiletí krásné a povznášející hudby na varhany v kostele Povýšení Sv. Kříže a u Sv. Voršily; panu Petru Maria Lutkovi za vkus a noblesu úctyhodného množství svých duchovně zaměřených písní; a papežské vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ panu Pavlu Konzalovi za mnohaletou obětavou službu církvi, zejména na poli ochrany a restaurování památek.

Převzato z: www.apha.cz