Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kardinál Duka sloužil mši za Stonožku

Kardinál Duka sloužil mši za Stonožku

V pátek 7. prosince v 11.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil kardiál Dominik Duka mši svatou za hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“. 

7. prosince 2018
Arcibiskup v médiích

Hnutí "Na vlastních nohou – Stonožka " je humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. V hnutí pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, ale i na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR. 

Za dvacet osm let už Stonožka vykonala ohromné dílo lásky doma i ve světě. Na Balkáně bylo zrekonstruováno mnoho škol, bylo zakoupeno několik sanitek, děti posílají dětem v zemích, kde se bojuje, školní potřeby, šaty a hygienické potřeby. Pomáhaly také při tragických událostech při tsunami v Thajsku a Kambodži, také ve středisku pro péči o děti nakažené AIDS. V tomto roce Stonožka podpořila školu ve Středoafrické republice vybavením učebnicemi a základními školními pomůckami. Práce paní Jensen a jejích stonožkových dětí, učitelek, učitelů a stonožkových dobrovolníků byla mnohokrát oceněna. 

Při zrodu svobodného státu se v roce 1990 stal patronem Stonožky pan prezident Václav Havel, v roce 2011 tento patronát převzal arcibiskup pražský Dominik Duka OP a rozvinula se další spolupráce Stonožky s Arcibiskupstvím pražským. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od toho roku slouží pan kardinál mši svatou v pátek po první adventní neděli pro Stonožku, kdy děkujeme Bohu za dobré dílo a za všechny, kdo k němu přiložili svou ruku. Tradicí se také staly výstavy obrázků a obrazů dětí věnované různým historickým tématům s vernisáží téhož dne po mši svaté v prostorách Strahovského nebo Anežského kláštera. Letos děti malovaly varhany a také sbírají dary na píšťaly pro nové varhany v katedrále. 

Více informací najdete na stránkách www.stonozka.org

sr. Dominika Bohušová