Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Vydání tříkilové cyrilometodějské bible

Vydání tříkilové cyrilometodějské bible

Při výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů vychází velká cyrilometodějská Bible ilustrovaná českými a slovenskými výtvarníky. Podílelo se na ní 11 českým a slovenských výtvarníků, kteří celkem vytvořili 110 kreseb. Autorem doslovu je kardinál Dominik Duka.

6. listopadu 2013
Arcibiskup v médiích

Bibli ve středu představí herec Jan Kačer na slavnosti v pražském Kaiserštejnském paláci. Mezi prvními, kteří výtisk dostanou, budou prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka. Představení Bible se zúčastnili i autoři barevných ilustrací. „Je to pro mě neuvěřitelná čest, že jsem se na sklonku svého života mohl účastnit takového projektu“, ocenil vydání nakladatelství Euromedia Group malíř Jaroslav Šerých. Kardinál Duka poté zavzpomínal na dobu, kdy inicioval český překlad Jeruzalémské bible. „Nikdy jsem si nepomyslel, že budu moci někdy předat Jeruzalémskou bibli do rukou prezidentů a papežů“, a zároveň vyjádřil naději, že ji jednou předá do rukou i současnému papeži Františkovi. Bible je pojmenována po věrozvěstech nejenom kvůli výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, ale také pro jejich zásluhu na rozvoji písemnictví mezi slovanskými národy.  „Text který přinesli věrozvěsti Konstantin a Metoděj se stal podkladem pro překlady všem slovanským národům“, řekl kardinál Duka a dodal: „Bible je kniha, která formuje život, nikoliv k uniformitě, ale k přátelství a lásce v duchu skutečné dobroty a krásy“.

 

Tříkilová cyrilometodějské Bible obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle Českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009 (přeloženou Františkem X. Halasem, Dagmar Halasovou a kolektivem z francouzštiny). Jedná se o jeden z nejuznávanějších moderních překladů současnosti. Kardinál Duka napsal k vydání doslov. „Málokterý národ má tak velkou řadu biblických překladů a velkých edic Bible, jako je tomu v našem případě. Není snad ani náhodou, že cyrilometodějské výročí můžeme spojovat se čtyřstým výročím kralické Bible, která je prvním překladem Bible z originálních biblických jazyků hebrejštiny a řečtiny. Je také radostnou skutečností, že v roce 2010 se stala česká Bible vydavatelským bestsellerem, neboť se na trhu objevily hned čtyři české překlady Bible. To vše svědčí o aktuálnosti cyrilometodějského díla“, napsal kardinál Duka v doslovu.

(jne)

Cyrilometodějská bible - Doslov Dominika Duky.pdf

Cyrilometodějská bible - Seznam autorů.pdf