Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kalendář

PROGRAM  KARDINÁLA  DOMINIKA  DUKY  V  ČERVENCI  A  SRPNU  2018

 

01.07.     NE           10:00       ÚČAST NA SLAVNÉM PRŮVODU SOKOLSKÉHO SLETU                                        PRAHA

               14:00       MŠE SV. PRO ÚČASTNÍKY XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU KATEDRÁLA 

 

02.07.     PO           ------        ÚČAST NA MFF KARLOVY                                                                                                                VARY

 

04.07. – 07.07.       ------        PZ ČBK 115                                                                                                                        VELEHRAD

 

25.07.     ST            18:00       POUTNÍ MŠE SV.                                                                                                                            KOSTEL SV. JAKUBA, PRAHA

 

 

02.08.      ČT           18:00       TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÉ PIVO SE ZVONÍKY OD KATEDRÁLY                        PRAHA, HOSTINEC U ČERNÉHO VOLA

 

04.08.      SO          17:00       MŠE SV. U PŘÍLEŽITOSTI CHOTĚBORSKÉHO HUDEBNÍHO LÉTA                      CHOTĚBORKY U DVORA KRÁLOVÉ N. LABEM

 

05.08       NE          10:00       POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. VAVŘINCE;  ŽEHNÁNÍ ZVONU; KONCERT          SENOMATY

 

11.08.      SO          10:00       MŠE SV. , SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ                                                                       DOMAŽLICE

 

12.08.      NE          10:00       MŠE SV.; TRADIČNÍ POUŤ KE SV. FLORIÁNU                                                          JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

 

15.08.      ST           17:00       MŠE SV. PRO TÁBOR PRAŽSKÝCH MINISTRANTŮ; SLOUP V ČECHÁCH, OPÉKÁNÍ BUŘTŮ                              

 

19.08.      NE          10:00       MŠE SV. , ORELSKÁ POUŤ; 70 LET OD POUTI 1948                                                  HOSTÝN

 

20.08. – 31.08.                       DOVOLENÁ                                                                                                                      MIMO ČR