Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kalendář

Program pana kardinála Dominika Duky v listopadu 2017

 

St  1.11.     / 18:00 – 19:30 / Liturgie slavnosti Všech svatých v kostele Všech svatých
                                                  (Nám. U sv. Jiří, Praha 1 - Hradčany)                    
                                                                                                    

Čt  2.11.    / 15:30 – 16:15 / Břevnovský hřbitov, žehnání opraveného hrobu Mons. Polce, návštěva
                                                   hrobu  Mons. Škarvady
                    / 17:00 – 20:00 / Basilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě; tradiční dušičková mše sv.;
                                                   pobožnost na Slavíně

  3.11.    / 10:00 – 12:00 / Průmyslový palác Výstaviště (Praha – Holešovice); zahájení 6. Ročníku
                                                  veletrhu PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2017
                   / 16:30 – 18:00 / kostel sv. Ludmily na Vinohradech; mše sv. za povolání

So  4.11.    / 10:00 – 13:00 / Žďár nad Sázavou; 25. výročí Kolpingova díla ČR:
                                                      10:00 - slavnostní mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
                                                      12:30 - zahájení oslav na Biskupském gymnáziu

Ne 5.11.    / 9:30 – 13:30 / Praha 6 - Dejvice; kostel sv. Vojtěcha; 9:30 - mše sv. u příležitosti 90. výročí
                                                vysvěcení  kostela + žehnání modelletta sv. Vojtěcha; následný program

Út 7.11.     / 10:00 – 19:00 / vizitace farnosti Kladno

St 8.11.     / 10:00 – 19:00 / vizitace farnosti Odolená Voda

Čt 9.11.                  …..         /  biskupská rada
                                …..         /  setkání s vikáři arcidiecéze
                                …..         /  setkání s ekonomickou radou arcidiecéze

So 11.11. / 10:00 – 12:00 / Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha; mše sv. pro diecézní setkání
                                                 ministrantů
Ne 12.11. / 10:00 – 14:00 / Lhotka; KPM Královny míru; mše sv. a oslava 80. výročí posvěcení chrámu

Po 13.11. / 18:00 – 19:30/  Sv. Anežka Česká – mše sv. v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha;
                                                 setkání dobrovolníků pracujících v charitativních organizacích

/ Út 14.11. – Pá 17.11. /     Řím, jednání o repatriaci Josefa kardinála Berana; účast na generální
                                                 audienci u Jeho Svatosti papeže Františka

17.11  / 18:00 – 20:00/  Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů v Katedrále sv. Víta,
                                                 Václava a Vojtěcha

Ne 19.11. / 9:30 – 12:30 /   Trnava - mše sv. v kostele sv. Mikuláše v rámci oslav Fatimského jubilea;
                                                 přednáška na téma:  Manželský slib, smlouva, která zavazuje.

Út 21.11.  /  7:00 – 9:00  /   Návštěva v Arcibiskupském semináři;  mše sv. + snídaně s bohoslovci
                  / 9:30 – 16:00 /   SR ČBK       

St 22.11.  / 9:30 – 18:00 /   Účast na konferenci o Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha;
                                                 Dominik Duka – úvodní slovo
                 / 18:00 – 20:00 /  mše sv. v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  - hlavní celebrant:
                                                 Mons. Voderholzer – biskup z Regensburgu

Čt 23.11.            …..            /  biskupská rada v AP
                 / 15:00 – 16:30 /  Kolín, žehnání Rodinného centra sv. Zdislavy
                            …..            /  Účast na dražbě uměleckých děl ve prospěch Svatovítských varhan

24.11. / 17:00 – 22:00 /  Perná, mše sv. v kostele sv. Mikuláše; poté setkání přátel v kulturním
                                                 domě

So 25.11. / 17:00 – 19:00 /  Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha + Mladotův dům: Zahájení výstavy
                                                 „Katedrála a živá setkání – Tradice a víra v obrazech“

St 29.11   / 17:30 – 20:30 /  Zámek Konopiště, rekviem za císařovnu a královnu Marii Terezii  

Čt 30.11.  / 18:00 – 20:00 /  Návštěva 10. ročníku výstavy Třešťských betlémů - Jindřišská věž, Praha