Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kalendář

PROGRAM KARDINÁLA DOMINIKA DUKY - květen 2019

 

KVĚ, 1, ST

◘       14:00             Mše sv. u příležitosti 120. výročí narození Františka kard. Tomáška  Studénka, kostel sv. Bartoloměje

 

KVĚ, 2, ČT

◘       08:00             Setkání s bohoslovcem Pražské arcidiecéze                                            Arcibiskupský palác

◘       18:00             Mše sv. ke cti sv. Floriána pro hasiče z ČR                                                          vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého
                                                                                                                                                               na Hradčanech

◘       19:30             Přátelské setkání s hasiči                                                                           Arcibiskupský palác

 

KVĚ, 3, PÁ

◘       10:00             Pietní shromáždění k uctění památky těch, kdo položili život             Vazební věznici Pankrác
                                     v boji proti nacismu

 

KVĚ, 4, SO

◘       13:30             Pietní akt u příležitosti 100. výročí úmrtí                                                           Brezová pod Bradlom
                                     gen. Milana Rastislava Štefánika
                                             

KVĚ, 5, NE  III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

◘       11:00             Mše sv., žehnáním sochy sv. Floriána a praporu hasičů                                    Obec Stranný, pošta Neveklov
                                                                                                                                                                (farnost Křečovice)

 

 

KVĚ, 6, PO

◘       -----                 Pracovní den v AP                                                                                      Arcibiskupský palác

 

 

KVĚ, 7, ÚT

◘   celý den         Vizitace farnosti                                                                                          ŘKF Zlonice

 

KVĚ, 8, ST

◘   11:00             Pietní akt u příležitosti 74. výročí ukončení 2. sv. války v Evropě        Čestný dvůr Národního památníku
                                                                                                                                                                na Vítkově

 

 

KVĚ, 9, ČT

◘   08:30             Biskupská rada                                                                                            Arcibiskupský palác

◘   13:30             Setkání okrskových vikářů Pražské arcidiecéze                                      Arcibiskupský palác

◘   16:00             Jednání Sboru poradců                                                                              Arcibiskupský palác

 

 

KVĚ, 10, PÁ

◘   -----                 Pracovní den v AP                                                                                      Arcibiskupský palác

 

 

 

KVĚ, 11, SO

◘   10:00             Mše sv. u příležitosti 20. výročí úmrtí MUDr. Zdeňka Hejla                 Polná
                                     zakladatele Hnutí Pro Život + diskuse s občany

 

 

KVĚ, 12, NE

◘   10:00             Mše sv. a žehnání dvou nových zvonů + setkání s občany                   Zdiby

 

 

 

KVĚ, 13, PO

◘   18:00             Slavnost posvěcení katedrály                                                                   katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

◘   20:45             Účast na oslavě 80. narozeniny Jiřiny Bohdalové                                   Palác Lucerna, Praha

 

 

KVĚ, 14, ÚT

◘   10:00             Slavení mše svaté; pořádá Sekce mládeže při ČBK                                 Tuchoměřice
                                     + krátká beseda s pastoračními pracovníky      

 

KVĚ, 15, ST

◘   16:45             Žehnání koním, jezdcům a poutníkům                                                    Hradčanské nám. Praha

◘   17:30             Svátek sv. Jana Nepomuckého                                                                  katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
                                                                                                                                                               + procesí

◘   19:30             Účast na slavnostech Navalis                                                                    Praha 1, nábřeží

 

KVĚ, 16, ČT

◘   08:00             Setkání s bohoslovcem Pražské arcidiecéze                                            Arcibiskupský palác

◘   10:00             Jednání o pastoraci mládeže                                                                     Arcibiskupský palác

◘   12:00             Účast na slavnostním udělení ceny Arnošta Lustiga                              Rezidence primátora hl. města Prahy

 

 

KVĚ, 16, ČT – KVĚ, 17, Pá

Mezinárodní konference "Kardinál Beran a jeho doba"                                                            Sál kardinála Berana, Arcibiskupský palác

  1. výročí od smrti JKB, ve spolupráci s ÚSTR

 

 

 

KVĚ, 18, SO

◘   10:00             Rekviem za kard. Josefa Berana; 50. výročí jeho úmrtí                         katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

 

KVĚ, 19, NE

◘   12:00             Mše sv. pro Polskou farnost ke cti sv. Jana Pavla II.                              kostel sv. Jiljí, Praha

 

 

KVĚ, 20, PO

◘   --------              Pracovní den v AP                                                                                      Arcibiskupský palác

 

 

KVĚ, 21, ÚT

◘   10:00             Setkání s biskupem koptské orthodoxní církve pro střední Evropu    Arcibiskupský palác
                                    

◘   --------              Pracovní den v AP                                                                                      Arcibiskupský palác

KVĚ, 22, ST

◘   14:00             Zasedání společenství Svatovítských varhan                                          Arcibiskupský palác

◘   17:00             Mše svatá pro Řád rytířů svatého Lazara Jeruzalémského                   kostele sv. Kajetána, Praha
                                     slavnostní předání kostela lazariánum redemptoristy

 

KVĚ, 23, ČT

◘   08:30             Biskupská rada                                                                                            Arcibiskupský palác

◘   15:30             Mše sv. spolu s Te Deum pro KTF                                                             Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

 

 

KVĚ, 24, PÁ

◘   --------              Pracovní den v AP                                                                                      Arcibiskupský palác

 

 

KVĚ, 25, SO

◘   10:00             Kněžské svěcení OP                                                                                    Krakow, Polsko

 

 

KVĚ, 27, PO

◘   11:00             Žehnání nového auto-žebříku hasičů PH                                                  Pražský hrad

◘   19:00             Afterparty Noci kostelů 2019                                                                   Arcibiskupský palác

KVĚ, 28, ÚT

◘   19:00             Recepce u příležitosti návštěvy hlavního velitele hasičů státu Izrael   Arcibiskupský palác
                                     gen. Dediho Simhiho

 

KVĚ, 29, ST

◘   --------              Pracovní den v AP                                                                                      Arcibiskupský palác

 

 

KVĚ, 30, ČT

◘   09:30             Kněžský den                                                                                                Arcibiskupský palác

◘   15:00             Kněžská rada                                                                                               Arcibiskupský palác

 

                                                                                                                     

KVĚ, 31, PÁ

Oficiální návštěva Záhřebu ; poutní mše sv.                                                                               Záhřeb, Chorvatsko