Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kalendář

DOMINIK KARDINÁL DUKA – VÝBĚR Z PROGRAMU – ČERVEN 2019 -

ČVN, 2, NE

◘  10:00           Mše sv. a žehnání zvonu                                                                                                                           Kamýk nad Vltavou

◘  18:30           Zádušní mše sv. za Václava Bendu - 20. výročí jeho úmrtí                                                                           kostel sv. Jiljí, Praha

ČVN, 3, PO

◘  18:00           Garden Party u příležitosti narozenin královny Alžběty II. a 100 let britské                          Thunovský palác, Praha
                           ambasády v Thunovském paláci

ČVN, 4, ÚT

◘  09:00           Pohovory s kandidáty před kněžským svěcením                                                                                             Arcibiskupství pražské

◘  14:00           Votivní mše sv. k Duchu Svatému sv. pro Metropolitní církevní soud                                     Katedrála, Svatováclavská kaple

◘  19:00           Koncert k výročí hnězdenské mše Jana Pavla II. v roce 1979                                                      Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla
ČVN, 5, ST

◘  13:00           Jubilejní 25. ročník Dnů chleba; žehnání chleba                                                                                Pardubice

ČVN, 6, ČT

◘  08:30           Biskupská rada                                                                                                                                               Arcibiskupství pražské

◘  13:30           Setkání vikářů                                                                                                                                                Arcibiskupství pražské

◘  15:30           Akce s generálem Emilem Bočkem                                                                                                       Letiště Točná
◘  18:00           Mše sv. - Slavnost sv. Norberta;  příprava na Arcidiecézní eucharistický kongres                              Strahovský klášter
 ČVN, 8, SO

◘  10:30           Mše sv. při pouti a shromáždění členů Kolpingova díla ČR                                                          Věžnice

◘  16:30           Přijetí do katechumenátu                                                                                                                         Katedrála

◘  18:00           Setkání s katechumeny                                                                                                                                              Arcibiskupství pražské

◘  20:00           Ekumenická vigilie Letnic                                                                                                                           Katedrála

ČVN, 9, NE

◘  10:00           Mše sv. - Slavnost seslání Ducha Svatého; biřmování                                                                   Katedrála
ČVN, 11, ÚT

◘  07:00           Mše sv. a setkání s bohoslovci                                                                                                                Arcibiskupský seminář v Praze

◘  09:30           Stálá rada ČBK                                                                                                                                               Arcibiskupství pražské

◘  13:00           Plenární zasedání ČBK                                                                                                                                Arcibiskupství pražské

ČVN, 12, ST

◘  09:00           Představení uchazečů o vstup do kněžského semináře                                                                               Arcibiskupství pražské

◘  10:00           Přijetí delegace arcibiskupského semináře v Miláně                                                                     Arcibiskupství pražské

◘  11:30           Předání vyznamenání R. P. Hieronimovi Kaczmarkovi OP                                                                            Polská ambasáda v Praze

◘  14:00           Setkání mužských řeholních představených na téma pastorace v arcidiecézi                     Arcibiskupství pražské

◘  18:00           Jednání předsednictva Nadace Adalbert Stiftung                                                                                           Arcibiskupství pražské

◘  20:00           Recepce pořádaná Nadací Adalbert Stiftung                                                                                    Arcibiskupství pražské

ČVN, 13, ČT

◘  08:00           Setkání s bohoslovcem Pražské arcidiecéze                                                                                     Arcibiskupství pražské

◘  11:00           Ceremoniál předání Ceny sv. Vojtěcha prof. Peteru Zajacovi                                                    Pražský hrad, pořádá Nadace Adalbert Stiftung

◘  14:00           Předání fragmentu Berlínské zdi před sousoším sv. Vojtěcha                                                   Katedrála

◘  14:30           Mše sv. ke cti sv. Vojtěcha u příležitosti udělení ceny sv. Vojtěcha                                         Katedrála; spolupořádá Nadace Adalbert Stiftung

ČVN, 14, PÁ

◘  14:30           Účast na 19. ročníku celostátního finále cen Ď (http://cena-d.cz)                                                               Nová scéna Národního divadla, Praha

ČVN, 15, SO

◘  18:00           Mše sv. - Slavnost sv. Víta                                                                                                                        Katedrála

ČVN, 16, NE

◘  10:00           Mše sv. a pastorační návštěva farnosti na pozvání Kolpingovy rodiny Blansko                   Blansko, kostel sv. Martina    

 

ČVN, 17, PO

◘  16:00           Plavba po Vltavě s jáhny Pražské arcidiecéze                                                                                   Praha

◘  19:00           Slavnostní koncert ke 120. výročí Českého olympijského výboru                                                             Rudolfinum - Dvořákova síň, Praha

ČVN, 18, ÚT

◘  14:00           Zasedání Arcidiecézní liturgické komise                                                                                                              Arcibiskupství pražské

◘  17:00           Mše sv., oslavy 110. výročí založení ORLA                                                                                          Katedrála

ČVN, 19, ST

◘  10:00           Návštěva ČNB                                                                                                                                                Praha

◘  15:30           Setkání u příležitosti oslavy narozenin Václava Klause                                                                  Zámeček Hanspaulka, Praha

ČVN, 20, ČT
◘  08:30           Biskupská rada                                                                                                                                               Arcibiskupství pražské

◘  17:00           Mše sv. - slavnost Těla a Krve Páně; arcidiecézní eucharistický kongres                                               Katedrála + eucharistický průvod Hrad. nám.

ČVN, 22, SO
◘  10:00           Liturgie kněžského svěcení                                                                                                                      Katedrála

ČVN, 24, PO
◘  16:00           Mše sv. ke cti sv. Jana Křtitele pro Maltézský řád                                                                                           KPM pod řetězem, Praha

ČVN, 25, ÚT
◘  14:00           Mše sv. pro dobrodince Arcibiskupství pražského a přátelské setkání                                   Arcibiskupství pražské
◘  17:00           49. zasedání Správní rady UK                                                                                                                   Malá aula historické budovy Karolina             

ČVN, 26, ST
◘  10:30           Otevření pohřební niky s předpokládanými ostatky bl. Jindřicha Libraria OP                       České Budějovice
                                                                                                                                                                             klášterní kostel Obětování Panny Marie

ČVN, 27, ČT
◘  08:00           Setkání s bohoslovcem Pražské arcidiecéze                                                                                      Arcibiskupství pražské
◘  10:00           Pietní akt Konfederace politických vězňů                                                                                          Praha – Újezd

ČVN, 30, NE
◘  09:00           Poutní mše sv. u příležitosti výročí korunovace sošky PM Svatohorské                                 Svatá Hora + procesí
                           Pouť České církevní provincie; 120. výročí narození kard. Tomáška