Naše tradice je výzvou do budoucnosti.

Život s Kristem je být s druhými, pro druhé.

Našim každodenním  úkolem je svědčit o Boží Lásce.

Více novinek

Poděkování předsedům církevního soudu

P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. O.Præm a Jeho Milost ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta obdrželi 28. srpna Medaili svatého Jana Nepomuckého od kardinála Dominika Duky OP. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly, obdržel od pana kardinála Medaili svatého Víta.

Arcibiskup v médiích 30. srpna 2019 více

Podpora prohlášení o světonázorovém totalitarismu

Kardinál Duka se 9. srpna 2019 připojuje k prohlášení na podporu krakovského arcibiskupa Jędraszewského, který je v těchto dnech napadán některými médii kvůli kázání, ve kterém se vymezil vůči ideologii LGBT.

Vyjádření / Dopisy 9. srpna 2019 více

Přání papeže Františka k svátku sv. Dominika

Papež František a kardinál Pietro Parolin při příležitosti svátku sv. Dominika 4. srpna 2019 zasílají kardinálu Dukovi blahopřání. Dominik je původně řádové jméno, která od počátk 90. let přijal původně Jaroslav Duka i za své civilní.

Dokumenty 8. srpna 2019 více

Více zpráv