Naše tradice je výzvou do budoucnosti.

Život s Kristem je být s druhými, pro druhé.

Našim každodenním  úkolem je svědčit o Boží Lásce.

Více novinek

Dopis prezidentu republiky

V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi papežem Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 adresuje kardinál Duka dopis prezidentu republiky, reagující na události ohledně vyšetřování výbuchu v moravských Vrběticích.

Vyjádření / Dopisy 22. dubna 2021 více

Svatojánské oslavy v Nepomuku

Kardinál Duka převzal záštitu nad oslavami 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, konaného v Nepomuku v roce v květnu až září 2021. 

Arcibiskup v médiích 12. dubna 2021 více

Kondolence Jejímu Veličenstvu Alžbětě II.

V reakci na úmrtí Jeho královské výsosti, prince Filipa II., vévody z Edinburghu, zasílá kardinála Duka k rukám britského velvyslance v ČR kondolenci britskému národu a Její Královské Výsosti Alžbětě II. 

Vyjádření / Dopisy 9. dubna 2021 více

Velikonoční přání od patriarchy Karekina II.

Arménský patriarcha Karekin II. zasílá kardinálu Dukovi přání k požehnanému prožití velikonočního času 2021. Pražský arcibiskup se o situaci arménské komunity ve světě dlouhodobě zajímá.

Dokumenty 6. dubna 2021 více

Více zpráv