Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Všechny články

Odhalení památníku obětem arménské genocidy

Největší zločin na civilním obyvatelstvu v první světové válce. Tak odborníci mluví o arménské genocidě, při které bylo osmanskými Turky vyvražděno 1,5 milionů Arménů. Smutnou kapitolu dějin připomíná v Kralupech nad Vltavou nový památník. Monument ve formě křížového kamene byl slavnostně odhalen v Husově parku ve středu 15. září. Slavnostního aktu se zúčastnil mimo jiné arménský velvyslanec Ashot Hovakimyan a kardinál Dominik Duka, který památníku udělil své požehnání.

Novinky 15. září 2021 více

Homilie pronesená při setkání s mládeží v Košicích

Během návštěvy papeže Františka na Slovensku pronesl 14. září kardinál Dominik Duka při bohoslužbě pro mládež na stadionu Lokomotivy Košice kázání ve slovenštině.

Kázání Novinky 14. září 2021 více

Přednáška o kardinálu Wyszyńském

V předvečer blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského, v sobotu 11. září, přednesl kardinál Dominik Duka na konferenci ve Varšavě přednášku o „polském primasovi tisíciletí“.

Přednášky / Proslovy Novinky 11. září 2021 více

Přednáška na eucharistickém kongresu

Kardinál Dominik Duka pronesl v pátek 10. září přednášku na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Před jejím proslovením udělil zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského Jeho Eminenci Charlesi Maungovi Bo za jeho statečný postoj v zápase o svobodu církve a základní lidská práva. (Stručné představení kardinála Bo naleznete pod textem přednášky.)

Přednášky / Proslovy Novinky 10. září 2021 více

Program svatoludmilských oslav

Srdečně vás zvu na Národní svatoludmilskou pouť. Připomeňme si společně 1 100. výročí mučednické smrti kněžny sv. Ludmily.

Novinky 1. září 2021 více

Modleme se za oběti povodní

Čeští a moravští biskupové pamatují v modlitbě na oběti, jejich rodiny a všechny, které zasáhly ničivé záplavy v Severním Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci.

Vyjádření / Dopisy 18. července 2021 více

Skončilo 127. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali 6. a 7. července 2021 na 127. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. 

Arcibiskup v médiích 9. července 2021 více

Závěrečné slovo na velehradské pouti 2021

Video

Na velehradské pouti 5. července 2021 předal kardinál Duka Mons. Janu Graubnerovi zlatou svatovojtěšskou medaili a vyzdvihl symboliku Velehradu.

Přednášky / Proslovy 5. července 2021 více