Publikace

Glosy Dominika Duky 2013 a 2014

Cyklus populárních rozhlasových glos kardinála Dominika Duky uzavřelo knižní vydání pořadu z roku 2013 a 2014.
15. 05. 2015  19:19
 

Glosy Dominika Duky 2011

Publikace Glosy Dominika Duky 2011 představuje knižní vydání podnětných rozhlasových úvah pražského arcibiskupa Dominika Duky OP odvysílaných Českým rozhlasem 1 – Radiožurnál, které vyšlo při příležitosti jeho jmenování kardinálem.

02. 03. 2012  16:45
 

Dominik Duka – Tradice, která je výzvou

Kniha rozhovorů pražského arcibiskupa Dominika Duky OP, dominikánského kněze a publicisty Tomasze Dostatniho a šéfredaktor přílohy Katolického týdeníku Perspektivy a překladatele z polštiny Jaroslava Šubrta se věnuje smyslu tradice a jejímu vztahu k dnešním otázkám.

01. 11. 2011  18:12
 

Revue Salve

Revue pro teologii, duchovní život a kulturu je významný český odborný časopis, zaštiťovaný českou dominikánskou provincií. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP.
29. 06. 2010  15:52
 

Jeruzalémská Bible

Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z podnětu dominikánského řádu. Český překlad inicioval a po celou dobu práce koordinoval Dominik Duka, hlavními překladateli byli manželé Halasovi.

15. 06. 2010  15:44
 

Bílá kniha církve s černou kapitolou

Dvacáté výročí pádu totality je příležitostí k ohlédnutí se zpět, k zamyšlení a hodnocení nejdelšího období svobody v našich dějinách od vzniku Československa, příležitostí k moudrému výhledu do budoucnosti, která bude jednou hodnotit naši dobu.
14. 06. 2010  14:40
 

V Duchu pravdy, Rozhovor s Dominikem Dukou OP

Kniha rozhovorů Martina Leschingera s 24. královéhradeckým sídelním biskupem Dominikem Jaroslavem Dukou OP je sondou do života této osobnosti, současné společnosti, historie, církve, diecéze a v závěru dochází i na filozofování o víře a o Bohu.
14. 06. 2010  10:59
 

Zápas o člověka, Nástin biblické antropologie

Studie Zápas o člověka se snaží najít odpověď na otázku, kdo je člověk. Nepojednává toto téma v celé šíři, ale zaměřuje se na pojetí člověka ve světle biblického zjevení. Po úvodu, v němž se autor dotkne dnešních antropologických přístupů, se obracíme k náboženským, filozofickým a kulturním počátkům lidstva. Srovnáním starověkých textů nacházíme následně antropologická východiska starých předbiblických a mimobiblických kultur.
13. 06. 2010  15:53
 

Úvod do teologie

Učebnice stručně postihuje vývoj teologického bádání, jeho stav a metodiku na konci 20. století. Pokouší se mapovat evropsko-americký svět teologie a do tohoto kontextu vřadit také české teologické myšlení.

12. 06. 2010  11:51
 

Úvod do Písma svatého Starého zákona

Kniha pojednává o inspiraci, o kánonu Písma svatého, o historii textu a podává všeobecná pravidla hermeneutiky. Zaměřuje se na problematiku jednotlivých knih a s nimi souvisejících otázek.

12. 06. 2010  10:34
 

Škola vnitřní modlitby

Z našeho života se vytrácí umění rozhovoru, při kterém jde o vzájemné naslouchání. Rozhovor s Bohem, modlitba, to je naslouchání Bohu, své duši i lidem.
11. 06. 2010  14:44
 
ARCIBISKUP DOPORUČUJE
 
 
 

 
box dole
 

 
 

 
boxík dole - facebook