Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání

Kolekce kázání z Vánoc 2017

Fotografie Audio

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP sloužil během Vánoc 2017 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha hlavní mše svaté.

Kázání 8. ledna 2018 více

Pastýřský list k roku 2018

V českých a moravských kostelích se na Nový rok 2018 četl pastýřský list kardinála Duky s poselstvím do nadcházejícího roku.

Kázání 1. ledna 2018 více

Rekviem za kardinála Harracha

Audio

Ve středu 25. října 2017 sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinál Dominik Duka OP rekviem za Arnošta kardinála Harracha. 

Kázání 26. října 2017 více

Kázání ze mše za oběti heydrichiády 2017

Audio

V sobotu 21. října 2017 odsloužil kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha tradiční zádušní mše za 294 zavražděných  vlastenců – příbuzných a spolupracovníků paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. 

Kázání 24. října 2017 více

Kázání z Koclířova

Audio

Při výročí sta let zjevení ve Fátimě vyvrcholily oslavy v den památky Panny Marie Růžencové v sobotu 7. října 2017 v moravském Koclířově. 

Kázání 7. října 2017 více

Svatováclavské kázání 2017

Při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi kázal kardinál Duka na téma počátků české státnosti, odpovědnosti a odvaze i v nepříznivé době.

Kázání 28. září 2017 více

Z pouti do Fátimy

Audio

Na Národni pouti do Fatimy složil 12. září 2017 na místě zjevení Capelinha kardinál Duka.

Kázání 12. září 2017 více

Kázání z Celostátního setkání mládeže v Olomouci

Na Celostátním setkání mládeže v Olomouci 19. srpna 2017 kázal k několika tisícovkám shromážděných mladých lidí.

Kázání 19. srpna 2017 více

Kázání z Mátraverebély-Szentkút

K sváteku Nanebevzetí Panny Marie kázal kardinál Duka 13. srpna 2017 v maďarském Mátraverebély-Szentkútu.

Kázání 14. srpna 2017 více

25 let od smrti kard. Tomáška

Audio

Při příležitosti 25. výročí úmrtí kardinála Tomáška (30.6.1899-4.8.1992) odloužil kardinál Duka v katedrále rekviem, zveřejňujeme záznam kázání.

Kázání 5. srpna 2017 více

Kněžská svěcení u sv. Jiljí

Audio

V sobotu 8. července 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Jiljí v Praze udělí pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a fr. Klimentu Mikulkovi.

Kázání 9. července 2017 více

Kázání z Sárospataku

Při jubileu sv. Alžběty Durynské 5. června 2017 (nar. 7.7.1207) kázal kardinál Duka o svaté Alžbětě, matce, mystičce a františkánské řeholnici.

Kázání 20. června 2017 více

Homilie v Bamberku ke sv. Janu Nepomuckému

V kostele sv. Martina v německém Bambergu kázal 14. května kardinál Duka o sv. Janu Nepomuckém.

Kázání 12. června 2017 více

Kázání z bohoslužby pro neslyšící

Audio

Při výročí posvěcení svatovítské katedrály a zároveň bohoslužby pro neslyšící 12. května 2017 kázal kardinál Duka o významu katedrály pro českou státnost, svobodu a naději v Boha. Na závěr bohoslužby ocenil tři osobnosti za jejich přínos rozvoji církevního společenství.

Kázání 12. května 2017 více

Kázání z rekviem za Věru Čáslavskou

Audio

Kardinál Dominik Duka sloužil 2. května v katedrále rekviem za jednu z nejvýraznějších sportovních osobností minulého století, Věru Čáslavskou.

Kázání 4. května 2017 více

Kázání z pochodu za život 2017

XVI. Pochodu pro život a rodinu 22. dubna 2017 předcházela pontifikální mše svatá ve svatovítské katedrále celebrovaná kardinálem Dukou.

Kázání 25. dubna 2017 více

Soubor velikonočních kázání 2017

Kázání kardinála Duky v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava z Velikonoc 2017 jsou k dispozici v podobě zvukového záznamu.

Kázání 17. dubna 2017 více

Úvodní slovo z pohřbu kardinála Vlka

Fotografie

Na pohřbu kardinála Vlka připomenul jeho nástupce Dominik Duka v úvodní řeči význam tohoto muže pro obnovení struktur katolické církve v ČR.

Kázání 29. března 2017 více

Kázání z půlnoční mše 2016

Na půlnoční mši v katedrále 2016 kardinál Duka připomíná zrod Vánoc – oslavy narození Spasitele.

Kázání 25. prosince 2016 více

Kázání ze mše k nedožitým 80 letům V. Havla

Audio

Odkaz Václava Havla nás zavazuje, připomíná kardinál Duka bývalého českého prezidenta v kázání při příležitosti jeho nedožitých osmdesátin..

Kázání 18. prosince 2016 více

Kázání ze mše svaté při requiem za Karla IV. na Karlštejně

Requiem za Karla IV. v kapli Svatého Kříže na Karlštejně v den výročí jeho smrti 29. listopadu 2016 v roce 700. výročí jeho narození.

Kázání 1. prosince 2016 více

Kázání ze slavnostní mše svaté v maďarské Soproni

Homilie Otce kardinála Dominika Duky OP v dominikánském klášteře v Soproni z 25. října 2016.

Kázání 27. října 2016 více

Cesta na generální kapitulu Řádu sv. Lazara

Kardinál Dominik Duka navštívil 15. října 2016 generální kapitulu Řádu sv. Lazara v Římě, kde při mši svaté pronesl kázání.

Kázání 18. října 2016 více

Kázání ze mše svaté v katedrále sv. Martina v Bratislavě

Kázání kardinála Dominika Duky, které pronesl při mši svaté 8. září 2016 v katedrále sv. Martina v Bratislavě.

Kázání 8. září 2016 více

Homilie z oslav sv. Martina v Maďarsku

Kardinál Dominik Duka kázal 9. července v maďarském Szombathely u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina. Na tuto slavnost papež jmenoval pražského arcibiskupa svým zvláštním vyslancem.

Kázání 9. července 2016 více

Kázání z velehradské pouti 2016

Na  tradiční velehradské mši ke cti a slávě sv. Cyrila a Metoděje kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 5. července 2016 více

Kázání na mši za Opus Dei 2016

Audio

Tradiční mše za prelaturu Opus Dei odsloužil v týnském chrámu 21. června 2016 kardinál Domini Duka. V kázání zmínil lidskou důstojnost a svobodu, antropocentrický obraz člověka.

Kázání 22. června 2016 více

Pastýřský list na konci školního roku 2015/2016

Pastýřský list na konec školního roku 2015/2016 vydaný pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

Kázání 20. června 2016 více

Kázání při oslavě křtu Polska v Lodži

Video

Při oslavě 1050 let od pokřtění polských panovníků 12. června 2016 v polské Lodži kardinál Duka v kázání připomenul historickou i kulturní vzájemnost mezi českými a polskými zeměmi.

Kázání 13. června 2016 více

Kázání z polské Lednice

Video

Kardinál Duky byl pozván při příležitosti výročí 1050 let křtu Polska jako slavnostní kazatel do polské Lednice.

Kázání 5. června 2016 více

Kázání z Navalis 2016

Audio

Při tradičních svatojánských slavnostech 16. května 2016 kázal kardinál Duka, aby připomenul osobnost sv. Jana Nepomuckého.

Kázání 16. května 2016 více

Kázání ze mše za Karla IV.

Homilie Otce Dominika kardinála Duky OP 14. května .2016 při mši sv. o 700. výročí narození Karla IV. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch v Praze.

Kázání 14. května 2016 více

Pastýřský list ke dni duchovních povolání

Ke Dni duchovních povolání 17. dubna 2016 vydává kardinál Dominik Duka pastýřský list, určený k četbě v kostelích.

Kázání 16. dubna 2016 více

Kázání z Pochodu za život 2016

Video Audio

V Praze se 2. dubna sešli účastníci  již 16. Pochodu pro život v katedrále, aby se spolu s kardinálem Dukou pomodlili za nenarozené děti, ale i za osud žen, které z nějakého důvodu byly nuceny podstoupit potrat.

Kázání 2. dubna 2016 více

Missa chrismatis

Audio

Kázání pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP během bohoslužby Missa chrismatis, která se konala 24. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kázání 24. března 2016 více

Kázání na Dni mládeže v pražské diecézi 2016

Audio

O víkendu 18.-19. března se v pražské diecézi konalo setkání mládeže. Na závěrečnou bohoslužbu byl pozván kardinál Duka jako hlavní celebrant a kazatel.

Kázání 19. března 2016 více

Sv. Cyril a metoděj

Audio

Ve středu 9. března 2016 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje, která se konala v rámci oslav Karla IV.

Kázání 9. března 2016 více

Rekviem za Zbyňka Berku z Dubé

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v pondělí 7. března 2016 sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při příležitosti 410. výročí úmrtí, rekviem za svého předchůdce na stolci pražského arcibiskupa a velmistra křížovníků Zbyňka Berku z Dubé.

Kázání 7. března 2016 více

Popeleční středa 2016

Audio

Popeleční středou zahajujeme čtyřicetidenní půst jako přípravu před Velikonocemi, abychom se přiblížili tajemství  překonání smrti Vzkříšením Krista, říká v kázání na Popeleční středu 10. února  kardinál Duka.

Kázání 11. února 2016 více

Uvedení Páně do chrámu

Audio

V úterý 2. února 2016 jsme slavili Svátek Uvedení Páně do chrámu. Dopolední mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a při níž se setkaly Bohu zasvěcené osoby, začala žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých. Poté následoval průvod a slavení eucharistie v katedrále.

Kázání 4. února 2016 více

Nový Rok 2016

Audio

Nový Rok 2016, Slavnost Matky Boží Panny Marie a Den obnovy samostatného Českého státu, ale také Světový den modliteb za mír - tato témata jsou obsahem slov úvodu i homilie Otce kardinála Dominika Duky OP, který v závěru mše sv. udělil Apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky.

Kázání 10. ledna 2016 více

Poděkování za rok 2015 o svatém Silvestru v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha

Audio

V závěru občanského roku děkuje Otec kardinál Dominik Pánu Bohu za vše, čím nás tímto rokem provedl a připravil tak na rok budoucí. Úvod mše svaté a homilie je v příloze. Po mši svaté pak v meditaci před Nejsvětější Svátostí vyprošuje požehnání pro celou arcidiecézi a naši zem.

Kázání 10. ledna 2016 více

Novoroční pastýřský list

V novoročním pastýřském listu kardinál Dominik Duka hodnotí uplynulý rok a povzbuzuje do nového. Pastřský list je určen k přečtení na novoročních bohoslužbách.

Kázání 31. prosince 2015 více