Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání

Kázání na Boží hod velikonoční 2021

Audio

 Na Boží hod velikonoční kázal v katedrále sv. Víta kardinál Dominik Duka.

Kázání 4. dubna 2021 více

Kázání z Velkého pátku 2021

Audio

Na Velký pátek kázal v katedrále sv. Víta kardinál Dominik Duka.

Kázání 2. dubna 2021 více

Kázání z missa chrismatis

Audio

Na Zelený čtvrtek 2021 kázal dominik Duka ke shromážděným kněžím řeholníkům a řeholnicím.

Kázání 1. dubna 2021 více

Kázání na Květnou neděli 2021

Na květnou neděli 28. března 2021 kázal kardinál Dominik Duka na bohoslužbě v katedrále. Text připravil ve spolupráci s prof. Piťhou. 

Kázání 29. března 2021 více

Kázání z pohřbu P. Lízny

Audio

V pátek 12. března 2021 kázal kardinál Duka na pohřbu P. Františka Lízny, SJ, který zemřel dne 4. března 2021.

Kázání 12. března 2021 více

Kázání ze setkání řeholníků a řeholnic

Při tradičním setkání zasvěcených osob na tzv. Hromnice 2. února 2021, kázal v sobotu 6. února 2021 v Katedrále Dominik kardinál Duka, OP.

Kázání 7. února 2021 více

Kázání z půlnoční bohoslužby

Záznam kázání kardinála Duky z půlroční bohoslužby v Katedrále 24. prosince 2020.

Kázání 25. prosince 2020 více

Kázání ze mše za oběti heydrichiády

Kardinál Dominik Duka jako každý rok odsloužil 24. října 2020 v Katedrále mši za oběti Heydrichiády.

Kázání 24. října 2020 více

Kázání z velehradské pouti 2020

Na Velehradské pouti 5. července 2020 k postě sv. Cyrila a Metoděje kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 5. července 2020 více

Kázání z Navalis 2020

Audio

Pražský arcibiskup byl hlavním celebrantem letošních svatojánských Navalis 15. května 2020 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Kázání 15. května 2020 více

Homilie k výročí konce II. světové války

Homilie Dominika kardinála Duky OP 5. května 2020 v katedrále při připomínce 75. výročí Pražského povstání a skončení druhé světové války v roce 1945.

Kázání 6. května 2020 více

Kázání z neděle Zmrtvýchvstání

Video

Videozáznam kázání kadinála Duky z Božího hodu velikonočního 12. dubna 2020.

Kázání 12. dubna 2020 více

Kázání v pondělí po Květné neděli

Přepis kázání, které kardinál Dominik Duka pronesl při ranní bohoslužbě 6. dubna 2020 v kapli pražských arcibiskupů. 

Kázání 6. dubna 2020 více

Přenos bohoslužby z arcibiskupské kaple

Na 4. neděli postní 22. března 2020 sloužil kardinál Dominik Duka bohoslužbu, přenášenou živě prostřednictvím sociálních sítí.

Kázání 23. března 2020 více

Novoroční kázání ze Staré Boleslavi

Kázání kardinála Duky z pouti do Staré Boleslavi na 1. ledna 2020 v 00.01.

Kázání 13. ledna 2020 více

Homilie na Boží hod vánoční

Na Boží hod vánoční 2020 kázal kardinál Duka při bohoslužbě v katedrále o kráse českých Vánoc, Ježíškovi a Slově.

Kázání 25. prosince 2019 více

Kázání z lužického Róžantu

Kardinál Dominik Duka navštívil 2. července hornolužické město Rosenthal bei Kamenz, česky Róžant, kde pro místní komunitu Lužických Srbů odsloužil bohoslužbu.

Kázání 9. července 2019 více

Kázání z Božího Těla 2019

Audio

Dne 20. června 2019 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedal kardinál Dominik Duka slavnosti Těla a Krve Páně, na které jsme si připomněli zmaření této oslavy příslušníky Lidových milicí a členy StB v červnu 1949. 

Kázání 21. června 2019 více

Mše pro Adalbert Stiftung

Audio

Při příležitosti předání ceny sv. Vojtěcha Peteru Zajacovi převzal kardinál Dominik Duka i frangment berlínské zdi, symbolicky umístěný v Katedrále u sousoší sv. Vojtěch, Radima a Radly.

Kázání 14. června 2019 více

Kázání ze Záhřebu

 Homilie Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého v katedrále Panny Marie, sv. Štěpána a sv. Ladislava v Záhřebu dne 31. května 2019.

Kázání 31. května 2019 více

Pastýřské slovo na neděli Božího milosrdenství 2019

Na 2. neděli velikonoční 28. dubna 2019, tzv. neděli Božího milosrdenství vydává kardinál Dominik Duka pastýřský list.

Kázání 28. dubna 2019 více

Kázání při mši za papeže Františka

Kázání při mši za papeže Františka ve výročí šewsti let od jeho zvoletní, v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 21. března 2019, 17.00 hodin

 

Kázání 30. března 2019 více

Vánoční kázání 2018

Na Štědrý večer 24. 12. 2018, při tzv. půlnoční kázal v katedrále kardinál Dominik Duka. 

Kázání 28. prosince 2018 více

Pastýřský list: 100 let naší republiky

Při příležitosti oslav 100 let novodobé české státnosti vydává kardinál Duka ke čtení při nedělních bohoslužbách 28. října 2018 pastýřský list.

Kázání 26. října 2018 více

Kázání ze mše svaté ke cti Jana Pavla II.

 

V úterý 16. října sloužil kardinál Dominik Duka mši svatou u příležitosti výročí zvolení papeže Jana Pavla II. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kázání 17. října 2018 více

Svatováclavské kázání 2018

Homilie J. Em. Dominika kardinála Duky OP při mši sv. o slavnosti sv. Václava ve Staré Boleslavi.28. září 2018.

Kázání 2. října 2018 více

Kázání zasedání biskupů Visegrádu a východní Evropy

Homilie J.Em. Dominika kardinála Duky OP arcibiskupa pražského a primase českého, předsedy ČBK v Bratislavě 6. 9. 2018 při mši sv. na zasedání biskupů Visegrádu a východní Evropy.

Kázání 19. září 2018 více

Kázání z polské Poznaně

Video

Zveřejňujeme kázání J.Em. Dominika kardinála Duky OP, papežského legáta pro slavnost 1050. výročí založení první diecéze v Polsku, v Poznani 23.6.2018.

Kázání 23. června 2018 více

Kázání ze Slaného

Video

Kardinál Dominik Duka navštívil 8. dubna středočeské Slané, aby při mši svaté poděkoval R.D. Pavlu Táborskému, který odchází na odpočinek.

Kázání 8. dubna 2018 více

Kázání z pochodu za život 2018

Audio

Tradiční mše pro účastníky pochodu za život se odehrála 7. dubna v katedrále sv. Víta.

Kázání 7. dubna 2018 více

Pastýřský list k translaci ostatků kardinála Berana

Na druhou neděli velikonoční 8. dubna 2018 se v kostelech četli pastýřský list reflektující okolnosti převozu ostatků kardinála Berana z Říma do Prahy.

Kázání 7. dubna 2018 více

Kolekce kázání z Vánoc 2017

Fotografie Audio

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP sloužil během Vánoc 2017 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha hlavní mše svaté.

Kázání 8. ledna 2018 více

Pastýřský list k roku 2018

V českých a moravských kostelích se na Nový rok 2018 četl pastýřský list kardinála Duky s poselstvím do nadcházejícího roku.

Kázání 1. ledna 2018 více

Rekviem za kardinála Harracha

Audio

Ve středu 25. října 2017 sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinál Dominik Duka OP rekviem za Arnošta kardinála Harracha. 

Kázání 26. října 2017 více

Kázání ze mše za oběti heydrichiády 2017

Audio

V sobotu 21. října 2017 odsloužil kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha tradiční zádušní mše za 294 zavražděných  vlastenců – příbuzných a spolupracovníků paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. 

Kázání 24. října 2017 více

Kázání z Koclířova

Audio

Při výročí sta let zjevení ve Fátimě vyvrcholily oslavy v den památky Panny Marie Růžencové v sobotu 7. října 2017 v moravském Koclířově. 

Kázání 7. října 2017 více

Svatováclavské kázání 2017

Při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi kázal kardinál Duka na téma počátků české státnosti, odpovědnosti a odvaze i v nepříznivé době.

Kázání 28. září 2017 více