Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání

Z pouti do Fátimy

Na Národni pouti do Fatimy složil 12. září 2017 na místě zjevení Capelinha kardinál Duka.

Kázání 12. září 2017 více

Kázání z Celostátního setkání mládeže v Olomouci

Na Celostátním setkání mládeže v Olomouci 19. srpna 2017 kázal k několika tisícovkám shromážděných mladých lidí.

Kázání 19. srpna 2017 více

Kázání z Mátraverebély-Szentkút

K sváteku Nanebevzetí Panny Marie kázal kardinál Duka 13. srpna 2017 v maďarském Mátraverebély-Szentkútu.

Kázání 14. srpna 2017 více

25 let od smrti kard. Tomáška

Při příležitosti 25. výročí úmrtí kardinála Tomáška (30.6.1899-4.8.1992) odloužil kardinál Duka v katedrále rekviem, zveřejňujeme záznam kázání.

Kázání 5. srpna 2017 více

Kněžská svěcení u sv. Jiljí

V sobotu 8. července 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Jiljí v Praze udělí pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a fr. Klimentu Mikulkovi.

Kázání 9. července 2017 více

Kázání z Sárospataku

Při jubileu sv. Alžběty Durynské 5. června 2017 (nar. 7.7.1207) kázal kardinál Duka o svaté Alžbětě, matce, mystičce a františkánské řeholnici.

Kázání 20. června 2017 více

Homilie v Bamberku ke sv. Janu Nepomuckému

V kostele sv. Martina v německém Bambergu kázal 14. května kardinál Duka o sv. Janu Nepomuckém.

Kázání 12. června 2017 více

Kázání z bohoslužby pro neslyšící

Při výročí posvěcení svatovítské katedrály a zároveň bohoslužby pro neslyšící 12. května 2017 kázal kardinál Duka o významu katedrály pro českou státnost, svobodu a naději v Boha. Na závěr bohoslužby ocenil tři osobnosti za jejich přínos rozvoji církevního společenství.

Kázání 12. května 2017 více

Kázání z rekviem za Věru Čáslavskou

Kardinál Dominik Duka sloužil 2. května v katedrále rekviem za jednu z nejvýraznějších sportovních osobností minulého století, Věru Čáslavskou.

Kázání 4. května 2017 více

Kázání z pochodu za život 2017

XVI. Pochodu pro život a rodinu 22. dubna 2017 předcházela pontifikální mše svatá ve svatovítské katedrále celebrovaná kardinálem Dukou.

Kázání 25. dubna 2017 více

Soubor velikonočních kázání 2017

Kázání kardinála Duky v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava z Velikonoc 2017 jsou k dispozici v podobě zvukového záznamu.

Kázání 17. dubna 2017 více

Úvodní slovo z pohřbu kardinála Vlka

Na pohřbu kardinála Vlka připomenul jeho nástupce Dominik Duka v úvodní řeči význam tohoto muže pro obnovení struktur katolické církve v ČR.

Kázání 29. března 2017 více

Kázání z půlnoční mše 2016

Na půlnoční mši v katedrále 2016 kardinál Duka připomíná zrod Vánoc – oslavy narození Spasitele.

Kázání 25. prosince 2016 více

Kázání ze mše k nedožitým 80 letům V. Havla

Odkaz Václava Havla nás zavazuje, připomíná kardinál Duka bývalého českého prezidenta v kázání při příležitosti jeho nedožitých osmdesátin..

Kázání 18. prosince 2016 více

Kázání ze mše svaté při requiem za Karla IV. na Karlštejně

Requiem za Karla IV. v kapli Svatého Kříže na Karlštejně v den výročí jeho smrti 29. listopadu 2016 v roce 700. výročí jeho narození.

Kázání 1. prosince 2016 více

Kázání ze slavnostní mše svaté v maďarské Soproni

Homilie Otce kardinála Dominika Duky OP v dominikánském klášteře v Soproni z 25. října 2016.

Kázání 27. října 2016 více

Cesta na generální kapitulu Řádu sv. Lazara

Kardinál Dominik Duka navštívil 15. října 2016 generální kapitulu Řádu sv. Lazara v Římě, kde při mši svaté pronesl kázání.

Kázání 18. října 2016 více

Kázání ze mše svaté v katedrále sv. Martina v Bratislavě

Kázání kardinála Dominika Duky, které pronesl při mši svaté 8. září 2016 v katedrále sv. Martina v Bratislavě.

Kázání 8. září 2016 více

Homilie z oslav sv. Martina v Maďarsku

Kardinál Dominik Duka kázal 9. července v maďarském Szombathely u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina. Na tuto slavnost papež jmenoval pražského arcibiskupa svým zvláštním vyslancem.

Kázání 9. července 2016 více

Kázání z velehradské pouti 2016

Na  tradiční velehradské mši ke cti a slávě sv. Cyrila a Metoděje kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 5. července 2016 více

Kázání na mši za Opus Dei 2016

Tradiční mše za prelaturu Opus Dei odsloužil v týnském chrámu 21. června 2016 kardinál Domini Duka. V kázání zmínil lidskou důstojnost a svobodu, antropocentrický obraz člověka.

Kázání 22. června 2016 více

Pastýřský list na konci školního roku 2015/2016

Pastýřský list na konec školního roku 2015/2016 vydaný pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

Kázání 20. června 2016 více

Kázání při oslavě křtu Polska v Lodži

Při oslavě 1050 let od pokřtění polských panovníků 12. června 2016 v polské Lodži kardinál Duka v kázání připomenul historickou i kulturní vzájemnost mezi českými a polskými zeměmi.

Kázání 13. června 2016 více

Kázání z polské Lednice

Kardinál Duky byl pozván při příležitosti výročí 1050 let křtu Polska jako slavnostní kazatel do polské Lednice.

Kázání 5. června 2016 více

Kázání z Navalis 2016

Při tradičních svatojánských slavnostech 16. května 2016 kázal kardinál Duka, aby připomenul osobnost sv. Jana Nepomuckého.

Kázání 16. května 2016 více

Kázání ze mše za Karla IV.

Homilie Otce Dominika kardinála Duky OP 14. května .2016 při mši sv. o 700. výročí narození Karla IV. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch v Praze.

Kázání 14. května 2016 více

Pastýřský list ke dni duchovních povolání

Ke Dni duchovních povolání 17. dubna 2016 vydává kardinál Dominik Duka pastýřský list, určený k četbě v kostelích.

Kázání 16. dubna 2016 více

Kázání z Pochodu za život 2016

V Praze se 2. dubna sešli účastníci  již 16. Pochodu pro život v katedrále, aby se spolu s kardinálem Dukou pomodlili za nenarozené děti, ale i za osud žen, které z nějakého důvodu byly nuceny podstoupit potrat.

Kázání 2. dubna 2016 více

Missa chrismatis

Kázání pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP během bohoslužby Missa chrismatis, která se konala 24. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kázání 24. března 2016 více

Kázání na Dni mládeže v pražské diecézi 2016

O víkendu 18.-19. března se v pražské diecézi konalo setkání mládeže. Na závěrečnou bohoslužbu byl pozván kardinál Duka jako hlavní celebrant a kazatel.

Kázání 19. března 2016 více

Sv. Cyril a metoděj

Ve středu 9. března 2016 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje, která se konala v rámci oslav Karla IV.

Kázání 9. března 2016 více

Rekviem za Zbyňka Berku z Dubé

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v pondělí 7. března 2016 sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při příležitosti 410. výročí úmrtí, rekviem za svého předchůdce na stolci pražského arcibiskupa a velmistra křížovníků Zbyňka Berku z Dubé.

Kázání 7. března 2016 více

Popeleční středa 2016

Popeleční středou zahajujeme čtyřicetidenní půst jako přípravu před Velikonocemi, abychom se přiblížili tajemství  překonání smrti Vzkříšením Krista, říká v kázání na Popeleční středu 10. února  kardinál Duka.

Kázání 11. února 2016 více

Uvedení Páně do chrámu

V úterý 2. února 2016 jsme slavili Svátek Uvedení Páně do chrámu. Dopolední mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a při níž se setkaly Bohu zasvěcené osoby, začala žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých. Poté následoval průvod a slavení eucharistie v katedrále.

Kázání 4. února 2016 více

Nový Rok 2016

Nový Rok 2016, Slavnost Matky Boží Panny Marie a Den obnovy samostatného Českého státu, ale také Světový den modliteb za mír - tato témata jsou obsahem slov úvodu i homilie Otce kardinála Dominika Duky OP, který v závěru mše sv. udělil Apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky.

Kázání 10. ledna 2016 více

Poděkování za rok 2015 o svatém Silvestru v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha

V závěru občanského roku děkuje Otec kardinál Dominik Pánu Bohu za vše, čím nás tímto rokem provedl a připravil tak na rok budoucí. Úvod mše svaté a homilie je v příloze. Po mši svaté pak v meditaci před Nejsvětější Svátostí vyprošuje požehnání pro celou arcidiecézi a naši zem.

Kázání 10. ledna 2016 více

Novoroční pastýřský list

V novoročním pastýřském listu kardinál Dominik Duka hodnotí uplynulý rok a povzbuzuje do nového. Pastřský list je určen k přečtení na novoročních bohoslužbách.

Kázání 31. prosince 2015 více

Boží hod vánoční 2015

Boží hod vánoční v katedrále - "Splnilo se Písmo Svaté...", úvod a homilie Otce kardinála Dominika Duky OP v příloze.

Kázání 25. prosince 2015 více

Štědrovečerní půlnoční mše sv. v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha 2015

Štědrovečerní půlnoční mši svatou o Vánocích 2015 sloužil v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha Otec kardinál Dominik Duka OP. V úvodu mše svaté i v homilii, jejichž nahrávky jsou v příloze, obrací pozornost na Slovo, Slovo Boží, které se stává člověkem a je tu s námi.

Kázání 24. prosince 2015 více

Homilie z rekviem za Václava Havla

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 18. prosince 2015 v kostele sv. Anny - Pražská křižovatka již čtvrtou zádušní mši svatou za Václava Havla. Bohoslužbu pořádala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Kázání 18. prosince 2015 více

Staročeské roráty v katedrále

16. prosince se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konaly roráty, při nichž měl kázání pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Kázání 16. prosince 2015 více

Slavnostní otevření Svaté brány ve svatovítské katedrále

12. prosince 2015 se konalo slavnostní otevření Svaté brány v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po kterém následovala liturgie od 10.00 hodin v bazilice sv. Jíří.

Kázání 14. prosince 2015 více

Mše za pracovníky ve zdravotnictví

Na svátek sv. Lukáše, patrona lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, se zástupci těchto profesí sešli 19. října v katedrále, aby poprosili o Boží požehnání do další služby.

Kázání 19. října 2015 více

Kázání na Národní svatováclavské pouti 2015

Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2015 ve Staré Boleslavi byl hlavním kazatelem kardinál Dominik Duka. Kázal o evropských hodnotách, dialogu a svatém Václavu jako zakladateli české státnosti.

Kázání 28. září 2015 více