Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Homilie na Bílou sobotu

Homilie na Bílou sobotu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 30. března 2013 liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí.

30. března 2013
Kázání

Slavíme velikou noc, Velikonoce. Tak to zaznělo ve velikonočním chvalozpěvu Exultet, který zpívá tuto noc západní latinská církev. Slavíme noc! My křesťané slavíme svatou noc o Vánocích a velikou noc dnes, o Velikonocích. Proč je jedna svatá a druhá veliká? To, co se z tebe narodí, bude svaté, řekl archanděl Gabriel Panně Marii. Toliko Bůh je svatý, nedotknutelný. O vánoční noci, jak řekl papež Lev Veliký, slavíme narození člověka. To znamená dítě, člověk, svatý. Svatá noc obžalovává naši společnost. Všechny ty zneužité, nenarozené, nechtěné, opuštěné děti; to je svatá noc. Noc úzkosti a obav člověka, která je ozářena betlémským světlem.

Koho nazýváme velikým? Karel Veliký, Fridrich Veliký, Kateřina Veliká. Co znamená velikost člověka? Moc, bohatství, úspěch, sláva? Tato vítězná velká noc nám zvěstuje, že nenávist, lež, bohatství, ale i moc prohrály svůj zápas s pravdou, upřímností a opravdovou láskou. To je vítězství Ježíše Krista nad smrtí, protože skutečný důstojný a lidský život nejde ve stopách závisti, nenávisti, lži a krutosti. Toto je noc úžasu a radosti, veselí a slávy. Skutečně veliká noc. To je důvod, proč my křesťané slavíme Velikonoce jako největší svátky. Svoboda a láska dávají nám možnost žít životem v pravdě. Vzkříšený svým zmrtvýchvstáním potvrdil svou pravdu. Pravda není jen abstraktní pojem, ale má konkrétního nositele, kterého můžeme nazývat Vysvoboditelem, Spasitelem.

Kardinál Dominik Duka OP