Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání na Boží Tělo

Kázání na Boží Tělo

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v Praze na Hradčanech konala oslava slavnosti Těla a Krve Páně, na které kázal Dominik Duka o tajemství eucharistie.

Audio
8. června 2015
Kázání

Slavnost Těla a Krve páně je jedním z nejpestřejších svátků, kdy průvod věřících nese Svátost oltářní a postupně se zastavuje u několika venkovních oltářů ke krátkým pobožnostem. "Slavení Těla a Krve Páně nám říká, že Bůh je otec všech národů a každého národa a je našim zachráncem a vykupitelem", poukázal kardinál Duka na starozákonní texty a putování izraelitů po poušti, kteří byli Bohem vyvedeni na svobodu. "Jestli chce někdo diskutovat o eucharistii, měl by znát Bibli i filozofii", ohradil se kardinál Duka vůči některým pochybovačným názorům vůči racionalitě transsubstanciace. "Učedníci a středověk chápali, že v eucharistii nejsou kanibalové, ale součástí velikého tajemství, ve kterém se Bůh dává a za člověka", doplnil. Průvod na Boží Tělo pak není symbolem katolického triumfalismu, ale vyznáním víry v Toho, který uzavřel smlouvu za cenu ubití a prolití své krve.

 

Záznam kázání:

(jne)