Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání na Národní pouti kněží na Velehradě

Kázání na Národní pouti kněží na Velehradě

Kardinál Dominik Duka se ve dnech 13. 4. - 14. 4. zúčastnil Národní poutě kněží na Velehradě. Při slavnostní bohoslužbě 14. 4. pak před shromážděnými kněžími a početným zástupem věřících homilii, ve které zdůraznil roli kněží ve společnosti.

Fotografie Audio
16. dubna 2013
Kázání

Kardinál Duka ve své homilii vyzval přítomné ke vzpomínce na všechny dobré kněze, kteří mezi námi působí či působili. "Našim úkolem je ono vědomí, co znamená být knězem a hlasatelem Evangelia a církve Ježíše Krista".

 

Kardinál Duka při této příležitosti zmínil i připravované Nádvoří národů, plánované na listopad 2013, které by se mělo zaměřit na dialog mezi světem víry se světem nevěřících. "Výzva Benedikta XVI. k Nádvoří národů je veliká výzva, abychom byli církví, která si je vědomá své existence a skutečnosti, protože už od počátku je církví otevřenou  pro všechny", vyzval kardinál Duka překonávání bariéry, kterou jsme si v církvi vytvořili v důsledku zápasu s ideologiemi 20. století. "I my jsme si postavili jakousi vizi dobrého křesťana-katolíka. Je loajálním členem naší strany, platí příspěvky a chodí na schůze", varoval kardinál Duka před vytvářením uzavřených elitních skupin v církvi.

 

Na závěr se Dominik Duka obrátil na přítomné kněze s poděkováním za sebe a za otce arcibiskupa Jana: "Děkuji Vám, že máte odvahu být kněžími Ježíše Krista. Vyznejme zde tuto víru o pouti 5. července. Přijeďte všichni, chceme-li vyznávat, pak vyznáváme před lidmi. A toto vyznání naše společnost, náš národ a církev skutečně potřebuje."

  

Záznam kázání Dominika Duky na Národní pouti kněží na Velehradě:

 

 

 Záznam TV Noe z Národní pouti kněží na Velehradě

 

 Kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti kněží 2013.doc (dokument MS Word)Přepis kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti kněží 2013.doc