Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání při Národním pochodu pro život 2015

Kázání při Národním pochodu pro život 2015

V Praze 21. března 2015 proběhl již patnáctý ročník Národního pochodu za život. Kardinál Duka odsloužil pro účastníky mši, na které promluvil o mateřství a otcovství, tradiční rodině a zkritizoval rozeštvávání společnosti ze strany médií.

Audio
24. března 2015
Kázání

K příležitosti Pochodu pro život byly před samotným zahájením slouženy hned tři mše svaté. V kostele sv. Gabriela tridentská mše svatá (sl. kanovník Metropolitní kapituly P. Jan Gerndt), v kostele sv. Klimenta řeckokatolická liturgie (sl. biskup Ladislav Hučko, apoštolský exarcha) a v kostele sv. Jiljí pontifikální mše svatá (sl. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský).

 

V homilii kardinál Duka zdůraznil nutnost obrany života a rodiny, která je podstatou celé naší víry. Rodina, zdravá přirozená rodina, to je otec, matka a děti. Vzdáme-li se rodiny, jak se můžeme pomodlit základní modlitbu všech křesťanů Otče náš? Jak můžeme promlouvat k Matce Boží, Panně Marii? Jak bychom mohli chápat spasitelné poslání Božího Syna, Ježíše Krista? Pokud přijdeme o rodinu, ztratíme všechno.

 

Záznam kázání

 

Kardinál Duka se během kázání vyjádřil i k jiným věcem. "Svoboda je nedělitelná a svoboda nemůže existovat bez přátelství a bez lásky. Jinak je k ničemu. Pak to není svoboda. Jaká může být svoboda sáhnout na život bezbranného nenarozeného?“ vymezil se během kázání proti potratům Dominik Duka. "Slovo je největší zbraň. Slovo může postavit na nohy a slovo také zabíjí. Kolik lidí se zhroutilo, kolik lidí si sáhlo na vlastní život, protože pomluvy a dehonestace je dohnala k takovému kroku. A to prý je svoboda,“ zlobil se arcibiskup.

Také nepřímo zmínil islám: "Neexistuje jiné náboženství, skutečné náboženství (kromě křesťanství), které by chápalo Boha jako otce. Jestliže jsme v současné době otřeseni, co se děje, jestliže nechápeme, proč je možné chápat za vrchol hrdinství a náboženský projev vraždění dětí, žen a bezbranných. Zbabělé vraždění! Pak protože tito vrazi nikdy Boha neoslovili slovem 'Otče'. Nikdy nemají pocit, že jsou Božími dětmi. Jsou jeho sluhy a otroky. Pouze tři skutečnosti: Otec, matka a dítě skutečně vedou ze současné krize celého světa. Protože v tom případě se nemohu na druhého dívat jako na nepřítele.“ 

Společenská krize je dle něho spojena s krizí rodiny. "Současná krize světa se rovná krize církve? Musíme si odpovědět, že to je skutečně krize tvoření životů. Je to krize, která nemůže poklesnout níž. Protože pod dnem té současné krize již nic není, je pouze smrt. Naše křesťanství, naše církev nemůže existovat bez rodiny. Náboženství, víra v Boha nemůže existovat bez rodiny. Protože se nemůžete pomodlit základní modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš, Otčenáš, nemůžete přistupovat s láskou k Matce Boží, jestliže nevíte, že je to matka. Abychom neskončili ve společnosti, kde mateřství se považuje za zátěž, zbytečnost,“ uvedl Duka.

(jne)

Další odkazy:

Národní pochod pro život 2015 (reportáž z akce Červenobílí.cz)

Kardinál Duka posvětí Národní pochod pro život, zítra přijede k nám (Žatecký Deník)

Kardinál Duka kázal o nenávisti. Lhaní, manipulace, bezohlednost, doplnili další (Parlamentní listy)