Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání z bohoslužby pro neslyšící

Kázání z bohoslužby pro neslyšící

Při výročí posvěcení svatovítské katedrály a zároveň bohoslužby pro neslyšící 12. května 2017 kázal kardinál Duka o významu katedrály pro českou státnost, svobodu a naději v Boha. Na závěr bohoslužby ocenil tři osobnosti za jejich přínos rozvoji církevního společenství.

Audio
12. května 2017
Kázání

 

V kázání sloužené na bohoslužbě pro neslyšící se kardinál Duka zamýšlí nad četbou z Janova evangelia, pasáži o rozhovoru Ježíše se Samaritánskou ženou, kde Kristus upozorňuje, že pravý Bůh bude uctíván nejenom v Izraeli, ale na celém světě: "Bůh se stal v Ježíši Kristu jedním z nás, aby vstoupil do té nejhlubší komunikace sdílení, jaká je v lidských mezích možná". dále zmínil Katedrálu, jako symbol našeho společného dědictví našeho národa. "Pokud se zaposloucháme do úryvku z Janova čtení, pochopíme, proč je tahle katedrála vyzdobená tak jak je", říká kardinál a vzpomíná kardinála Bedřicha Schwarzenberga, který při příležitosti 900 let od založení pražského biskupství položil základní kámen katedrály. "Bylo to také v době, kdy byla ze strany Rakouska-Uherska vypovězena smlouva se Svatým Stolcem" a zabývá se dále s historickým významem katedrály pro českou státnost: jedná se o hrobku českých králů a pokladnicí českého národa. "Jestliže je tato katedrála symbolem víry, uvědomme si, že o skutečnosti co je víra, zda dokáže být člověk pevný a charakterní, zda dokáže stát za svou pravdou, nás neučí ani elity, katedrála svatého Václava - panovníka, který naplnil odkaz že vládnout znamená sloužit, a katedrála sv. Vojtěcha, který si je vědom toho, že nepřichází jako biskup aby svého postavení využil, ale jako ten, která má sloužit". Na závěr zmínil i odkaz kardinála Berana a kardinála Tomáška, jejich zmařených nadějích v roce 1968 a létech, kdy se uvažovalo nad přeměnou katedrály v muzeum nicoty, nevíry, rezignace a posluhování mocným tohoto světa - tedy v muzeum ateismu. Katedrála je místem setkání a místem, které nám jasně říká, že Bůh ze své svatyně dává naději a  statečnost svému lidu.

 

Záznam kázání:

 

(jne)

 

Udělené vyznamenání:
Vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice obdržel P. Ing. Michael Miloslav Fiala, O.Praem. ; Medaili biskupa Antonína Podlahy obdržel Mgr. JCLic. Vojtěch Kunčar, JC.D. ; Řádem sv. Řehoře byl vyznamenán JUDr. Pavel Müller 

Laudatio viz: Kardinál Duka ocenil při výročí posvěcení katedrály tři osobnosti (apha.cz)