Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání z Kladska

Kázání z Kladska

Při výročí 650 let od úmrtí prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic odsloužil kardinál Duka 3. listopadu mši u jeho hrobu v polském Kladsku.

4. listopadu 2014
Kázání

Vážení bratři a sestry,

 

První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic by se spíše mohl jmenovat „z Kladska“. Nevíme, kde přesně ve východních Čechách se narodil, ale své mládí prožil zde, v Kladsku, na hradě správce kladského hrabství, který byl jeho otcem. Zde také absolvoval školní vzdělání, svou konverzi a rozhodnutí stát se knězem. Vím, že v samotném městě máte řadu mariánských soch, které se připisují, že byly vytvořeny jeho rukou, tak jako na nejslavnějším českém mariánském poutním místě, Svaté Hoře, je socha Madonny připisována Arnoštu z Pardubic. Jeden konzervátor mi řekl, že kdyby všechny mariánské sochy a krucifixy, které jsou připisovány prvnímu pražskému arcibiskupovi Arnoštovi, měl opravdu zhotovit, musel by ještě dnes pracovat v řezbářské dílně. Ale přesto je třeba si uvědomit, že takovéto pověsti, či legendy mají určité jádro pravdy. Kladsko bylo součástí královéhradeckého arcijáhenství, proto v hradecké katedrále je velká barokní socha, kopie kladské Madonny, která je považována za patronku celé diecéze. Kladsko se svými historickými, náboženskými a politickými vazbami jako význačný samostatný region monarchie, který oplakala císařovna Marie Terezie po ztracené bitvě s Pruskem, bylo nazýváno právě touto panovnicí Perlou monarchie.

 

Můžeme říci, že celé životní dílo Arnošta z Pardubic vypovídá o významu a důležitosti vašeho kraje. Tento muž, kancléř první zaalpské univerzity v Praze, velký poradce a důvěrník krále a císaře Karla IV. se zapsal do dějin Zemí koruny české nezapomenutelným způsobem. Můžeme tvrdit, že jeho rukopis tzn. důsledky jeho organizační a vzdělavatelské činnosti můžeme hledat nejenom v Čechách, ale také na Moravě a ve Slezsku. Pro samotnou historii je velmi těžké rozeznat, co bylo vlastní dílo Arnošta z Pardubic, co byly inspirace, které také pomáhaly Karlu IV. a naopak. Úcta k němu vykazuje trvalou památku a také ho nacházíme někdy i mezi světci a víme, že na metropolitní kurii ve Wrocławi leží i materiály církevního tribunálu o kanonizaci tohoto významného duchovního a kulturního člověka, který ovlivnil střední Evropu nejenom ve 14. století, ale jeho živý odkaz můžeme stále objevovat jak při studiu historie, tak v dílech literárních, ale i ve výtvarném umění. Myslím, že pro Vás, pro studenty, je určitou výzvou. V Praze byla vysokoškolská kolej, která se nazývala podle Arnošta z Pardubic. Tato kolej vychovávala řadu významných umělců a vědců. Její zánik je osudově spojen s protestem studentů proti puči komunistů v Československu v roce 1948. Účastníci tohoto pochodu již většinou nejsou mezi námi, nebo to jsou již ženy a muži, kterým se blíží devadesátka, nebo již oslavili devadesát let svého života. Dodnes patří k výrazným osobnostem společenského, politického a kulturního života. Rád připomínám tyto skutečnosti, když si budeme v tomto roce v měsíci listopadu připomínat pětadvacet let od návratu svobody, demokracie, nejenom do Československé republiky, ale do celé střední Evropy. Do toho koutu našeho kontinentu, v kterém se narodil, žil a pracoval muž, od jehož úmrtí uplynulo 650 let a odpočívá ve vašem krásném kladském chrámu. Bible, přeložená do češtiny právě v době jeho úřadu na stolci sv. Vojtěcha v Praze, se stala podkladem pro překlad všech Biblí do slovanských jazyků. Ovlivnila i překlad vaší polské Bible královny Sofie. Jsou to překlady Bible do národních jazyků, které vytvářejí podloží pro vznik vlastní literatury jednotlivých národů. A tak Bible vlastně spojuje evropské národy od počátku naší historie. Díky Bibli jsme se stali gramotnými, díky Bibli, potřebě číst a psát, vzniklo i naše školství. Pokud se Vám ve škole nelíbí a nedaří, nehubujte na Bibli, uvědomme si, co by z nás bylo bez gramotnosti a možnosti studia. Pokud máte určité aspirace, určité vize, čeho chcete v životě dosáhnout, může se určitě i pro Vás Arnošt z Pardubic stát určitou pobídkou k píli a vytrvalosti, ale také vás může přivést k prohloubení duchovního života.

 

Homilie J. Em. Dominika kard. Duky OP při pouti AP do Kladska 3. 11. 2014.