Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání z Koclířova

Kázání z Koclířova

Při výročí sta let zjevení ve Fátimě vyvrcholily oslavy v den památky Panny Marie Růžencové v sobotu 7. října 2017 v moravském Koclířově. 

Audio
7. října 2017
Kázání

 

V Koclířově se 7. října 2017 v den slavení památky Panny Marie Růžencové se k oslavě 100 let Fatimy a fatimského zjevení sešlo několik tisíc věřících. "Odkaz Fatimy naplňujeme tehdy, když se modlíme růženec a do něho vkládáme prosbu za duše v očistci. Proč? Fatimská zjevení totiž dala nahlédnout do tajemství století, na která jsou mnozá hrdí - století Velké říjnové revoluce, století kdy nacionalismus, rasismus a fašismus stavěli tisícileté říše, zároveň je to i století elektřiny, jaderné energie a také jaderné války", připomenul kardinála Duka naléhavost fatimského zjevení, předvídající milióny obětí, které se však před sto lety zdálo nereálné.

Záznam kázání:

 

 

Panna Maria nám zanechala růženec, který slouží jako lano k vysvobození z pekla. Člověk byl stvořený k Božímu obrazu. "V okamžiku, kdy člověk ztratí svou identitu, kdy si neuvědomuje svoji identitu, kdo je, pak v jeho nitru není síla skutečné láska - ne zamilovanosti, ale Lásky které jsme schopni ještě dříve, ještě než spatříme svět, ale i ve chvíli, kdy už máme za sebou několik desetiletí našeho života. Láska je hluboká síla a schopnost chtít dobro k tomu druhému. Jedině tak můžeme být šťastni", zmínil kardinál Duka ty, kteří ve 20. století v těžkých chvíích nerezignovali, neutekli a neschovali se, ale šli druhé zachraňovat, aby vydali svědectví o Pravdě, Lásce a službě druhému. "K tomu nás zavazuje modlitba růžence".

Svátek Panny Marie růžencové je svátkem vítězství křesťanských vojsk nad tureckým vojskem. To rozhodlo, proč zavedl papež Pius V. tuto modlitbu a kdy modlitba Zdrávas dostala svoji konečnou podobu (10:45).  Máme tu Mariánské sloupy, které často nesprávně nazýváme jako morové sloupy. Obyvatelé měst je stavěli na projev díků, že se podařilo přečkat epidemii, s níž si tehdejší lékaři nevěděli rady, ale také na projev díků obyvatel, že město bylo zachráněno od vyvražďování, plenění a zničení. Papeže František na nás často působí svým úsměvem a my jsme často ukolébáni, že se vlastně nic neděje. Ale byl to papež František, který po návštěvě míst dnešních konfliktů hovoří o III. světové válce která je skutečností a jde krok za krokem, aby kosila lidské životy na celém světě. "Není možnost vyhlašovat křížovou válku, a ani nemůžeme říci, že je vyhlášená proti křesťanům, ale je to válka, která jde proti člověku. V této válce umírají vyznavači všech náboženství, ale i těch, kteří o Bohu nevědí. Protichůdná síla, která chce zašlapat sílu lásky k člověku v prachu této země, k člověku který nachází sílu k Lásce jedině v odvaze a statečnosti v poznání, že jedině Láska dává smysl lidskému životu, životu rodiny, společnosti a národa.

"Nesešli jsme se tu ale abychom si připomínali všechny hrůzy, které pasáčci ve Fatimé viděli, ale abychom poděkovali že Panna Maria je skutečnou matkou člověka, druhého adama, Ježíše Krista (15.30); abychom poděkovali matce toho, který řekl: "cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili". Ten, který sahá rukou na život druhé zasahuje do Božího srdce. Člověk není náhodná bytost náhodného vývoje, ale člověk je koruna tvorstva, velkolopého Božího projektu. Nače civilizace není civilizací jednoho kontinentu, ale civilizací toho, který je svtvořitelem světa, a toho, který staví clověka do středu jako tvora schopného lásky a Boha. Je třeba si uvědomit to podstatné a důležité: "My hovoříme s Pannou Marii slovy anděla; my hovoříme s Pannou Marií slovy Alžběty; my hovoříme s Pannou Marií s těmi, kteří prožili v historii několikrát katasrrofickou pandemii moru Hledání stále většího bohatství nám nemůže pomoci" (21:00).

(jne)

Více informací:
Webové stránky věnované oslavě Jubilea
Pastýřský list českých a moravských biskupů 3.9.2017.pdfDopis do Fatimy 1.pdf , Dopis do Fatimy 2.pdf