Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kázání ze mše za oběti heydrichiády 2017

Kázání ze mše za oběti heydrichiády 2017

V sobotu 21. října 2017 odsloužil kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha tradiční zádušní mše za 294 zavražděných  vlastenců – příbuzných a spolupracovníků paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. 

Audio
24. října 2017
Kázání

 

Snadno se dnes hovoří o počtu zavražděných a zabitých; den co den. Příběh Judy Makabejského z prvního čtení zmiňuje téma okupace a podrobení příslušníků izraelského kmene pohanským modlám. "Tento úryvek nám připomíná naše blízké oběti zrůdné okupace". Když se dovoláváme v podobné situaci Boha,  je třeba si také položit otázku, "Kdo je ten Bůh, ke kterému volají Izraelité, ke kterému volal Ježíš a ke kterému volali i naši předci za heydrichiády".  Bible symbolizuje především Ježíšovo evangelium a Ježíšova slova, že teprve ten, kdo opravdu miluje a ten, kdo je opravdu schopen dát pro druhého vše, včetně svého života má skutečně život věčný (3:30).

 

Zároveň je třeba si položit otázku, za koho vlastně vzpomínané oběti položili svůj život. "Když jsme si na počátku připomněli slova kardinála Tomáška "církev je na straně národa" - mohu Vás ujistit, že to nejsou ani politické strany, ani představitelé církví", připomenul kardinál Duka v kontextu probíhajících voleb do Poslanecké sněmovny 2017 a dodal: "Národ jsou ti, kteří tuto zem budovali, tvoří, pracují pro ni a opravdu ji milují. Nezáleží, jakým jazykem mluví – vždyť vzpoměňme, že mezi letci byli příslušníci českého národa, slovenského, byli tam i slezané, kteří se cítili Poláky, židovské národnosti, ale i 200 těch, kteří hovořili německy! (6:50). Jak je to možné, ptá se kardinál Duka. "Věděli, že národ není fanatická skupina, ale že národ vytváří láska a že národ se rodí v rodině. Milovali svůj domov, svoje děti: milovali tuto zemi". 

"Nevím, jak mnozí z našich občanů jednou pohlédnou do očí těm, na jejichž památku jsme tu zapálili svíci a kteří věděli, co je to národ který tvoří zodpovědní lidé a další, kteří jsou vždy připraveni pomoci jinému. To jsou ti matky a otcové - nikoliv rodič A a B; to jsou ti, kteří mohli říci mami, tati". Když si připomínáme oběti heydrichiáty, musíme myslet i na jejich odkaz, na význam jejich oběti, na jejich výzvu. Jsme zde proto, nejenom že si nesmírně vážíme jejich oběti ale také protože víme, že si musíme nesmírně vážit našich rodin, našich  obcí, našich měst a naší země. Tato úcta a láska nás nevede k tomu, abychom pohrdali druhými, ostatními zeměmi a ostatními národy. Tato láska nás přivádí k tomu, že to co vytváří tento národ je zrod a život, to je ta skutečnost, že jsme opravdovými lidmi. Za toto vítězství opravdového lidství  bratrství položili život i naši předci (10:30). Byli opravdovými lidmi, kteří věděli že být člověkem znamená být schopni opravdové lásky.

Proto také přišel Ježíš na zem, protože Bůh miluje člověka, tedy každého z nás. Kéž bychom si toho byli vědomi a kéž bychom odešli naplněni opravdovou radostí a hrdostí, že jste dětmi rodin, které žili svůj život v té nějvyšší míře dokonalosti. Odejděme odsud s radostí za jejich hrdinství a také za to, že můžeme tuto katedrálu nazývat naší. Ona je symbolem toho, co jsou naše dějiny, naše kultura i přítomnost. A za přítomnost vděčíme minulým generacím. Za budoucnost jsme odpovědni sami.

 

Související:
Zádušní mše za oběti heydrichiády
Promluva při rekviem za oběti heydrichiády
Zahájení výstavy Rytíři nebe
Modlitba za československé letce z RAF