Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kněžská svěcení u sv. Jiljí

Kněžská svěcení u sv. Jiljí

V sobotu 8. července 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Jiljí v Praze udělí pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a fr. Klimentu Mikulkovi.

Audio
9. července 2017
Kázání

 

Vždy na počátku kněžského svěcení se objeví otázka povolání, jak nám ukazuje příklad proroka Jeremiáše, který je také autorem prvního vyznání - ne tak doceal radostného. "Ukazujem nám, že povolání ke službě Bohu, tomu který je není povoláním snadným", upozornil kardinál Duka na závažnost Božího povolání a dodal, že Boží volání není možné vnímat podobně, jako když nám zazvoní telefon. "Boží Slovo znamená nejenom slovo, které můžeme slyšet, ale i Událost, Skutečnost, Věc. Proto také Bible neříká, že prorok uslyšel, ale že se stalo Boží Slovo prorokovi". Proto je také Boží povolání okolnímu prostředí tak nesrozumitelné. Často se tak setkáváme s nedostatkem odvahy tuto odpovědnost přijmout. "Otázka na nás starší, kněží a řeholníky je, zda-li jsme dali dostatečný příklad, že člověk který řekne ano a dá své slovo, že ho opravdu dodrží?", ptá se kardinál Duka v reakci na klesající počet nejenom povolání, ale i ochoty uzavírat manželství a přijímat další svátosti. Pokud dokážeme v našem kněžském, řeholním, manželském životě říci ano, pak teprve můžeme říci, že dokážeme projít životní zouškou, tak jak dokázal Ježíš Kristus, když prosil svého Otce, aby z něj sejmul kalich hořkosti, poukázal kardinál Duka na příklad, který se stal předobrazem kněžské služby. Skutečné kněžství v Církvi netrpí jenom nedostatkem povolaných k službě v ornátu, ale církev celá trpí nedostatkem odvážného postoje. "Spousta škaredých věcí by se nestala, kdybychom my křesťané dokázali jít svou cestou". Skutečné kněžství je být s druhými, pro druhého. Mezi nebem a zemí není propast, zrušil ji On; protože život s Bohem, život v Bohu začíná počátkem našeho křtu, a v případě kněží svěcením. To si pamatujme", obrátil se v závěru kardinál Duka na dva novokněze. 

Záznam kázání:

 

  Fr. Metoděj Maria Němec OP (*1979 ve Zlíně) je druhým ze tří dětí rodiny z Brna, v níž se mu dostalo základů víry. V tomto městě také absolvoval studia architektury. V nalezení jeho řeholního povolání sehrálo důležitou roli dominikánské prostředí okolo brněnského kostela sv. Michala. Po vysvěcení bude působit při dominikánském klášteru v Praze. Primiční mši svatou bude sloužit u sv. Michala v Brně v neděli 9. července 2017 v 10.30 hod.

Fr. Kliment Mikulka OP (*1985 v Kyjově) se narodil v protestantské rodině jako první ze tří synů. Svoje dětství a dospívání prožil na Slovácku ve Veselí nad Moravou a Louce. V 18 letech přijal křest v katolické církvi a období před vstupem do dominikánského řádu strávil studiem slovanské a klasické filologie na FF UK v Praze. V nalezení duchovního povolání sehrála velkou roli četba Písma, děl církevních otců a apoštolská horlivost sv. Dominika. Po vysvěcení bude působit při klášteru sv. Jiljí v Praze. Primiční mši svatou bude sloužit u P. M. Růžencové v Louce (okres Hodonín) v sobotu 15. července 2017 v 15.00 hod.

jne

 Další odkazy:
Novokněze v horňácké Louce doprovodili krojovaní (Deník.cz)