Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Soubor velikonočních kázání kardinála Duky

Soubor velikonočních kázání kardinála Duky

Kardinál Duka oslavil velikonoční svátky v pražské svatovítské katedrále. Záznamy jeho kázání ze dne 17. dubna až 20. dubna jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy.

Audio
22. dubna 2014
Kázání

Kardinál Duka v kázání na Zelený čtvrtek zdůraznil společenský rozměr večeře. "Na rozdíl od nejrůznějších recepcí, se nejhlubší přátelství projevuje schopností rozdělit se s přáteli u společného stolu. Oproti tomu je naše strava z polotovarů jen selankou", zamyslel se Duka s poukazem, že v dřívějších dobách lidé společné posezení u stolu nemohli uspěchat. "Příprava masa a dalších úkonů byla časově daleko náročnější", dodal Duka.

 

Zelený čtvrtek:

 

 "Člověk má i dnes velkou tendenci naslouchat lžím", připomněl kardinál Duka v kázání v den Kristovy smrti s poukazem na zfanatizovaný dav, který je pravým viníkem Kristova ukřižování. Byl to také dav, které se Piláta vyzval, aby propustil politického rebela Barnabáše. "Pilát dobře věděl, že Kristus neusiloval o žádné pozemské králosvství. Zároveň ale chtěl zachovat mír v říši  Pax Romana".

 

Velký pátek:

 

"Světlo je znakem božství Ježíše Krista", zmínil v sobotním kázání kardinál Duka jeden z nejdůležitějších symbolů křesťanství v homilii na Bílou sobotu. "Jeho smrt se stává vysvobozením; nikoliv tečkou za justičním zločinem: následuje totiž slavné Vzkříšení", zdůraznil kardinál Duka okamžik, který dodává Velikonocům smysl.

 

Bílá sobota:

 

Po nejdelší noční sobotní bohoslužbě sloužil kardinál Dominik Duka mši i na Velikonoční neděli. V chrámu svatého Víta požehnal věřícím. Navečer pak ve Svatovítské katedrále začínají zpívané slavnostní nešpory. Velikonoce jsou odpovědí na smysl a poslání toho, kterého o Vánocích oslavujeme jako novorozence – Ježíše Krista. "Protože pokud by Velkým pátkem – jeho smrtí – vše skončilo, učedníci se rozprchli, nestála by asi zdejší katedrála ani my bychom zde nestáli," připomněl Duka v závěrečné promluvě.

 

Boží hod:

 

Vzkříšení podle kardinála ale neznamená návrat do biologického života, znamená to pokračování života, ale jinde, než je časoprostor. "Je to příchod Krista, který se setkává a je přítomen nejen v dějinách, ale i v lidských srdcích…," dodal Duka. 

 

(jne)