Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Svatovojtěšské kázání

Svatovojtěšské kázání

Na svátek svatého Vojtěcha 23. dubna se v katedrále setkali nově pokřtění katolíci s kardinálem Dukou.

Audio
24. dubna 2015
Kázání

"Svatý Vojtěch toužil plně sloužit Kristu. na břehu baltického moře nalezl mučednickou smrt. Jeho dědictví spojuje Prahu a Polské Hnězdno. Stopy jeho života však nacházíme v celé Evropě: Hnězdno, Praha, Trnava, Ostřihom, Magdeburk, Cáchy, Ravena, Verona a Řím", přiměl na počátku kázání kardinál Duka slova svatého Papeže Jana Pavla II., z dob jeho návštěvy Praha v roce 1990. "To jsou slova, které by pro nás měla být výzvou, určitým závazkem, abychom si uvědomili, co to znamená být křesťanem v této zemi", připojil kardinál Duka a dodal, že kdo chce být v této zemi doma, by se měl zároveň cítit i bratrem svatého Václava, Ludmily a Vojtěch. "Všichni králové a knížata, kteří v této katedrále odpočívají se k nim také hlásili a kteří tu po jejich boku spočinuli", dodal. "A tak prosme svatého Vojtěcha, chceme-li, aby se duchovně vrátil i do této vlasti, nejenom na Libici, Břevnov, na Levý Hradec, ale především do katedrály, pozvěme ho domů. Nejednejme s ním, jako jsme jednali s emigranty, kteří museli utéct před komunistickým režimem. Svatý Vojtěch je aktuální jak pro politické, ale i duchovní dějiny dneška".

 

Záznam kázání:

(jne)