Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Vysvěcení biskupa Kročila

Vysvěcení biskupa Kročila

V Českých Budějovicích byl po 25 letech vysvěcen nový sídelní biskup. Stal se jím Vlastimil Kročil, který se tak definitivně ujal v souladu s únorovým jmenováním svého úřadu. Na slavnostní bohoslužbě světil a kázal kardinál Dominik Duka.

Audio
15. června 2015
Kázání

V sobotu 13. června 2015 od 9.30 hodin byl v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimila Kročila. Hlavním světitelem byl kardinál Dominik Duka OP, spolusvětiteli apoštolský nuncius Giuseppe Leanza a biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap., stejně jako ostatní přítomní biskupové. Obřadu se zúčastníilavětšina českých a moravských biskupů, zástupci sousedních diecézí Linec, Pasov a St. Pölten, dále pak četní hosté ze Slovenska a Itálie, opati a ostatní představení mnoha řádů či kongregací.

 

Záznam kázání:

 

Biskupské svěcení může v římskokatolické církvi přijmout pouze kněz dobré pověsti, který vykonává kněžskou službu min. 5 let, je starší než 35 let a má teologické vzdělání (viz Kodex církevního práva, kán. 378). Je jmenován papežem. Poslední biskupské svěcení, a to nynějšího kardinála Miloslava Vlka, se v Českých Budějovicích konalo 31. března 1990 – jeho nástupci Antonín Liška a Jiří Paďour už do Českých Budějovic přišli jako biskupové (biskupské svěcení přijali v Praze).

 

Vlastimil Kročil se narodil v roce 1961 v Brně, ale v osmdesátých letech emigroval a teologii vystudoval v Římě. "Když jsem 20. září roku 1988 opouštěl svoji vlast, abych uskutečnil svou touhu stát se knězem, přemýšlel jsem, kam mne jednou služba Bohu zavede," uvedl Kročil v závěrečné promluvě. Po návratu do Česka působil kromě Českých Budějovic jako duchovní v Jindřichově Hradci nebo ve Veselí nad Lužnicí. Před sedmi lety získal doktorát na Katolické univerzitě v Ružomberku. Biskupský úřad v Českých Budějovicích převzal po Jiřím Paďourovi, který před rokem rezignoval ze zdravotních důvodů.

(jne)

 

Externí odkazy:

Do katedrály se všichni věřící nevejdou (Deník.cz)

Českobudějovický biskup přijal svěcení a ujal se úřadu (ČT 24)