Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Blog o trávení neděle a "superkonzumní" společnosti

14. února 2021
Novinky

V Revue pro teologiia duchovní život Salve č.2/2020 na téma slavení neděle vyšel rozhovor se sociologem Vojtěchem Prokešem na téma „Vnímání neděle v české společnosti“. Výzkum uskutečnila společnost Behavio na vzorku 600 lidí v srpnu 2020, při zachování standardních požadavků na podobný typ průzkumů. Musím přiznat, že nejenom jako duchovní mám o neděli a způsobu jejího trávení určitá zkreslená očekávání. Musím však přiznat, že jsem si s velkým překvapením přečetl řádky, které v jádru hovořily o tom, že 75% respondentů vnímá neděli pozitivně. To znamená, že neděle má stále obrovský potenciál a že má cenu se snažit slavit neděli, rozvíjet a přemýšlet o tom, co je v dnešní době na jejím slavení nejdůležitější. Neděli jako Den Páně, den odpočinku – tak chápe neděli 72% lidí. Neděli chápou mnozí jako čas pro sebe (45%), ale ještě překvapivější je, že 46% chápe neděli jako čas pro druhé.

Celý text blogu naleznete: https://blog.aktualne.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=38965