Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Blog: Zakázaný Bůh. Poznámka k neřečenému

2. května 2021
Novinky

 

Můj současný příspěvek je určitou reakcí na nedávné tři díly seriálu Zakázaný Bůh. První díl se týká 50. let, kde vystupuje jako hlavní protagonista Josef Plojhar. Druhý díl se týká obnovení Mírového hnutí duchovenstva, tedy založení Pacem in Terris, třetí pak osobou kardinála Tomáška. Dovedu pochopit, že televize měla dobrý úmysl přijít s určitou reflexí problematického období a hledat odpověď na otázku, jak církev obstála. Výsledek zpracování je však pro mě, coby pamětníka některých zmiňovaných událostí, popravdě řečeno neúplný a nevypovídající o skutečnostech v plné jejich hloubce. Je to povrchní popis, který jak kdyby chtěl být poplatný tehdejší publicistice lidově demokratické československé republiky.

(...)

Zakládání Pacem in Terris je spojeno s odnímáním a uvězňováním těch, kteří se proti Pacem in Terris postavili, a to nebyli jenom duchovní, ale i laici. V církvi byly skupiny, které organizoval P. Zvěřina, a Oto Mádr, zmiňme i tzv. Davídkovu církev. Na Moravě pak působili křesťanští aktivisté, jako dominikánský terciář J. Adámek, Josef Vlček, nebo Augustin Navrátil. Vzpomeňme 31 tezí Augustina Navrátila, nebo Velehrad 1985. Tyto skupiny ale ne úplně vždy harmonizovaly své pozice, koordinované mezi horní a dolní konzistoří, jak s nimi kardinál Tomášek komunikoval. Horní část tvořili zástupci kněží, řeholí apod., a dolní aktivní laikát, kde sehrály svou roli rodiny Bendů, Freyú a dalších. Když tedy o těchto věcech hovoříme, je třeba si uvědomit, že se odehrávaly v mezinárodních souvislostech, že tu byl ze strany církve trvalý nesouhlas a odpor, nikoliv jen nějaké neomormalizační, pullmannovské přitakávání.

Celý text příspěvku naleznete na: https://blog.aktualne.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=39767