Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Novoroční zdravice pro RC Monitor

5. ledna 2021
Novinky

 

Stojíme na prahu nového roku 2021. Po prožití roku právě uplynulého se oprávněně ptáme, jaký bude ten letošní. Určitě to bude rok, kdy se budeme vyrovnávat nejenom se zbytky infekční choroby, ale zároveň i počítat hospodářské, politické a osobní škody. Nejenom ty materiální, ale především ty, které se úzce dotýkají našeho psyché. Děti přišly o jeden rok vzdělávání ve věku, který je pro jejich přípravu do dalšího života tak zásadní. Mnozí podnikatelé počítají poslední úspory a přemýšlejí, jak se budou dále starat o své rodiny a blízké. Starším lidem bylo zapovězeno být řádnými babičkami a dědečky, protože se z návštěvy jejich vnuků, synů a dcer stala riziková záležitost. Vidíme, že koronavirus nepůsobí jenom nepříjemné zdravotní komplikace, ale že způsobuje i bolest srdce, a vyvolává démona strachu a úzkosti.

Celý text je ve stažení v RC Mon itoru č. 01/2021, dostupný na: https://rcmonitor.cz/periodika-rc/?f=547