Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Řád sv. Lazara v kostele sv. Kajetána

22. května 2019
Novinky

 

V průběhu slavnostní mše svaté v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze ve středu 22. května 2019 převzal velmistr a český velkopřevor Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, symbolický klíč ke kostelu od P. Františka Boldyho, vikáře provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů). Řád sv. Lazara bude podle dohody podepsané oběma řády kostel využívat jako své sídlo. Velmistr řádu ve svém poděkování zmínil, že poprvé od roku 1937, kdy bylo obnoveno, má české velkopřevorství svůj vlastní řádový kostel.

Mši svatou sloužil generální kaplan řádu svatého Lazara, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, společně s velmistrem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou Josefem Šedivým, proboštem litoměřické kapituly Jiřím Hladíkem OCr. a dalšími téměř dvěma desítkami duchovních. 

 

Více informací: http://www.apha.cz/2019/tiskove-zpravy/rad-sv-lazara-v-kostele-sv-kajetana