Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Děkovná řeč při přijetí insignií Bailli

Děkovná řeč při přijetí insignií Bailli

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě udělil 30. ledna 2013 pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi OP, který je čestným členem řádu, insignie hodnosti Baili. Insignie mu předal velkokomtur Fra Carlo d´Ippolito di Sant´Ippolito.

3. února 2013
Přednášky / Proslovy

Vaše Excelence, pane nuncie,

Vaše Excelence, vážený pane velkokomture  Carlo d´Ippolito di Sant´Ippolito vážený pane prokancléři princi Lobkowiczi

vážený pane emeritní velkopřevore Karle Paare,

drahé sestry a spolubratři členové řádu sv. Jana na Maltě,

dovolte, abych co nejsrdečněji poděkoval Vám, Excelence pane velkokomture a Vaším prostřednictvím panu velmistrovi za udělení insignie Bailli Suverenního řádu Maltézských rytířů. Je to pro mne také příležitost vyjádřit úctu a obdiv, který patří suverénnímu vojenskému řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Již samotný název vypovídá o velkolepé historii řádu. Topografie mluví o statečnosti a obětavosti rytířských řádů, které svou vojenskou odvahou hájily hranice Evropy tj. západní civilizace. V minulém století se zrodilo dictum, že pouze země, které se zúčastnily zmíněných zápasů, tvoří Evropu. Neznamená to výzvu ke kruciátě, ale připomínku, že novou Evropu bez železné opony a berlínské zdi tvoří země, které společně vstoupily do boje v Perském zálivu. Což je novodobé období hájení a obrany společných zájmů a hodnot.

Jeruzalém ale dává také výzvu a říká, že každý člověk je můj bližní, i nepřítel, a tak druhý titul, hospitální řád, nám dává příležitost obdivovat zdravotní a lékařskou péči, která je součástí působení řádu od vzniku až po dnešní dny. To se také potvrdilo po listopadu 1989 v naší zemi, ale dokonce již i v době komunistické diktatury. Maltézský řád pomáhal s ilegálními dodávkami léčiv potřebným různými cestami, jako např. pomocí ambasád (Rakousko) nebo turistickými cestami. Rád bych vyslovil díky za veškerou tuto pomoc jako i za pomoc při zakládání zdravotní a pečovatelské péče v době obnovení činnosti v ČR. Myslím, že je to důvod k hrdosti nad věrností ideálům vlastního charizmatu.

Rád bych našemu řádu a všem jeho členům popřál Boží požehnání a inspiraci Ducha sv. při naplňování jeho charizmatu, jak je čerpáno z učení našeho Pána Ježíše Krista v jeho osmi Blahoslavenstvích, což je v řádové spiritualitě viditelně symbolizováno osmihrotým křížem.

Všem vám přítomným, drahé sestry a bratři děkuji, že tento okamžik, kdy se mi dostává významného řádového vyznamenání, sdílíte se mnou.

Děkuji za Vaši pozornost.

Kardinál Dominik Duka OP