Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Diskuse o korupci a etice v podnikání

Diskuse o korupci a etice v podnikání

Na pražském arcibiskupství se 3. listopadu 2011 konal kulatý stůl na téma "Morální aspekty v ekonomice". Kromě arcibiskupa Duky, který v úvodu přednesl svůj pozdrav, a zástupců arcibiskupství se ho zúčastnili také německý velvyslanec Detlef Lingemann a členové vedení německých společností působících u nás.

7. listopadu 2011
Přednášky / Proslovy

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás přivítal u kulatého stolu na téma Etika v podnikání. Jakkoliv v naší zemi v současnosti obě slova jsou brána jako nesmiřitelný protimluv, z dějin víme, že aristotelská etika dokázala nalézt zajímavý směr uvažování. Z těchto pradávných dob civilizace i dnes mnohé zvyklosti přetrvaly. Stále ještě jsou situace, kdy čestné slovo a stisknutá pravice platí i bez právnicky precizovaných smluv opatřených podpisy ručitelů. Nová situace globalizace však přináší nové výzvy: proměnlivost a zvyklosti jednotlivých kultur v oblasti podnikání jsou natolik výrazné, že se stále více uvažuje o celosvětově platných pravidlech a zákonech. I ty však vždy budou jen a jen mantinely a ukazateli té správné cesty. Zákonické pojetí, jak známo z Bible, mohlo částečně napomoci orientaci, ale stávalo se těžkým jhem, jestliže se víc hledělo na literu, než ducha zákonů.

Současné období hospodářského kolísání může být šancí, jak upřít svou pozornost na důležité aspekty podnikání, jakými bezesporu je etické jednání, solidarita a vědomí, že jsme součástí dalekosáhlých pochodů, které nejen neovládáme, ale ani jim zplna nerozumíme. Pokorný přístup je proto tím nejlepším východiskem. Je v této souvislosti přemýšlet i o náplni slova „úspěšný podnikatel“. Závisí úspěch na velikosti zisku, dokonalém využití zdrojů, nebo v něm lze vidět i správné nastavení lidských vztahů, ohleduplnost a cit pro uměřenost?

Přeji nám všem, aby zamyšlení těch, kdo nám nyní přednesou své krátké příspěvky, bylo inspirací pro další debatu, promýšlení a hledání řešení.

Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský