Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Pozdrav bavorskému premiérovi Horstu L. Seehoferovi

Pozdrav bavorskému premiérovi Horstu L. Seehoferovi

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přivítal v pondělí 20. prosince 2010 v Arcibiskupském paláci bavorského premiéra Horsta Seehofera. Během této historicky první oficiální návštěvy bavorského premiéra v ČR navštívila německá delegace kromě Arcibiskupského paláce také katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

20. prosince 2010
Přednášky / Proslovy

Vážený pane premiére Horste Ludwigu Seehofere,

vítám Vás v rezidenci pražských arcibiskupů. Přicházíte z vlasti Svatého Otce Benedikta XVI., kterého jsme v tomto domě uvítali v září 2009 při oslavě jubilea narození svatého knížete Václava. Vzpomněli jsme při tom samozřejmě i na to, že křesťanství v naší zemi je spojeno svou historií s Bavorskem, především s Řeznem, kde v r. 845 čtrnáct českých lechů přijalo křest. Do r. 973 byly Čechy součástí řezenské diecéze. K tomu, aby v Praze bylo založeno biskupství, jehož dějiny i povýšení na arcibiskupství zpřítomňuje katedrála sv. Víta, kterou jste před okamžikem navštívil, přispěla velkorysost biskupa sv. Wolfganga, který pochopil, že samostatný český stát potřebuje i samostatnost církevní správy.

V minulém století rozvrátily dvě totalitní ideologie kvetoucí a kulturně významnou střední Evropu a těžce zranily její srdce, Čechy (Böhmerland), a to nejbolestivěji v Praze. Naše hlavní město bylo ochuzeno o poklidné soužití česky a německy mluvících Pražanů, které reprezentoval mezi jinými nám katolíkům nejbližší Franz Werfel. Vzápětí byla z Prahy vymazána celá svébytná, z Prahy nevydělitelná, bilingvní kultura židovská. Tato pohroma byla dovršena nástupem rudé stalinské diktatury, která nás oddělila od civilizovaného světa a na půl století znemožnila proces smíření a odpuštění. Před měsícem jsme zde v tomto domě vzpomínali dvacátého výročí výměny dopisů mezi naší a německou biskupskou konferencí. Mohli jsme znovu potvrdit vzájemnou ochotu pokračovat na cestě smíru, ale především naši rozhodnost pokračovat v budoucnosti ve vzájemné spolupráci. Nemalou zásluhu na tomto procesu mají naši rodáci, především organizace Ackermann-Gemeinde, která je zde přítomna v osobě otce kanovníka, Mons. Antona Otteho. Věřím, že Vaše návštěva rovněž pomůže k tomu, aby slovo Mnichov nebylo synonymem pro slova zrada, diktát či zánik samostatnosti, a stalo se jménem města, s nímž máme přátelskou a důležitou duchovní, kulturní a mezilidskou spolupráci. Tak, jak tomu bylo před nacismem a komunismem.

Nezmiňuji tyto diktatury náhodně. Víme, že to byly ony, které uzavřely společný pakt (Ribbentrop-Molotov), kterým začíná 2. světová válka, neboť nenáviděly demokracii a náboženskou svobodu. Skuteční demokraté a praví věřící také proti nim na obou stranách společně stáli. V Praze byly vydávány čs. cestovní pasy, které zachraňovaly německé občany prchající před nacismem. Z Mnichova k nám zněl hlas Rádia svobodná Evropa, z Mnichova se také zasazoval o náboženskou a politickou svobodu v naší zemi Váš předchůdce Franz Josef Strauss jako i zesnulý mnichovský arcibiskup, kardinál Julius Döpfner.

Vaše předchůdce nemohli uvítat moji velcí předchůdci z dob nesvobody, kardinál Josef Beran, ani kardinál František Tomášek. Jsem rád, že toto uvítání připadlo mně. Děkuji Vám za Váš příchod a buďte vítán.

Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

20. prosince 2010