Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Pozdrav mládeži na setkání v Piekarech

Pozdrav mládeži na setkání v Piekarech

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 26. května 2013 zúčastnil tradiční pouti mužů k Panně Marii Piekarské v Polsku. Ve 14 hodin se pak sešel s místní mládeží a přednesl zdravici, ve které nejmladší generaci vyzval k hrdosti za významné polské rodáky.

26. května 2013
Přednášky / Proslovy

Moji mladí přátelé,

 

dovolím si vás pozdravit jménem sv. Vojtěcha, pražského biskupa, který se stal vaším a má více místa ve vašem srdci u vás v Polsku než u nás doma. I on byl mladý, hledal opravdovost a naplnění života ve službě Bohu a člověku. Jak vidíme, nebylo to snadné a draze za to platil. Kdyby ovšem poslechl ty, kteří mu radili, aby byl rozumný a opatrný, aby se příliš nedržel ideálů, dožil by v klidu svůj život v Praze, vy byste o něm nic nevěděli a u nás by znalo jeho jméno jen pár historiků.

 

Vy patříte ke generaci polské mládeže, která prožila svůj život ve svobodném suverénním Polsku. Víte lépe než já, že tomu vždy tak nebylo, ani v době komunistické diktatury ani v době druhé světové války, kdy Polsko okupovali po vzájemné dohodě nacisté a komunisté, kteří se rozhodli nejenom zbavit Polsko místa na mapě světa, ale připravili ho také o jeho elitu a naše slovanské národy měly se stát otroky. V současné době až velmi často slyšíte kritické úvahy o církvi, která vydala svědectví vedle vojáků, inteligence a umělců. Je to nespočetný zástup kněží a členů řeholí, kteří zaplatili svým životem v koncentračních táborech anebo přímo v hnutí odporu. Myslím, že můžete být hrdí na svoje kněze a na své biskupy. Jméno kardinála Stefana Wyszinského, primase tisíciletí a prvního slovanského papeže, blahoslaveného Jana Pavla II., z vašeho rodu, vašeho národa, zná celý svět. Volba Jana Pavla II. byla uznáním celosvětové církve polské církvi a polskému národu, který prošel křížovou cestou a to nejenom ve dvacátém století, ale vzpomeňte na Adama Mickiewicze a na jeho analogii ukřižovaného Krista a rozčtvrceného národa v době dělení Polska. Splnila se tak prorocká slova Julia Slowackého o slovanském papeži.

 

Neříkám tato slova pro to, abych podpořil jakýsi laciný nacionalismus, ale opravdovou hrdost i vděčnost těm generacím, které také byly mladé a musely velmi tvrdě a těžce zápasit o svou svobodu a místo na zemi. Vím, že i Vaše současná situace není snadná, že mnozí z vás musíte hledat své uplatnění, zaměstnání či práci mimo hranice své vlasti. Víme, že to není jenom problém Polska, ale je to problém západní civilizace, která často dává přednost mamonu, démonu moci před Bohem a hodnotami jako je spravedlnost, solidarita, úcta a láska. Chtěl bych Vás prosit, abyste šli v tradici těch mladých generací, pro které Bůh, víra a rodná zem v duchu přátelství, lásky a odpovědnosti byly hodnotami, pro které žily, pracovaly a dokonce i umíraly. Važte si svých dějin, svého jazyka, své rodné země, rodičů a historie vašich rodin. Važte si víry a církve, která od počátku stojí u kolébky zrodu polského národa, kultury a mravních hodnot.

 

Ať Královna Polska z Jasné Hory, tedy i Piekarská, Matka Boží vás provází ochranou, ať se za vás přimlouvá sv. Vojtěch i sv. Stanislaw, ale především blahoslavený Jan Pavel II., který vás, svůj národ a svou vlast tak miloval, ale přesto měl ve svém srdci celý svět a celé lidstvo a tak nám ukázal, že křesťanství není nacionalismem ani šovinismem, ale také ne internacionalismem, ale láskou člověka k Bohu. A Ten, který se v Kristu, Synu Panny Marie, stal jedním z nás, je vaší nadějí a silou.

 

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský