Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Pozdrav novému královéhradeckému biskupovi

Pozdrav novému královéhradeckému biskupovi

Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem XVI. jmenován Mons. Jan Vokál novým biskupem královéhradeckým. Pražský arcibiskup Dominik Duka OP svému nástupci přeje otevřenou náruč Boží pomoci a potřebné světlo k vedení svatoklimentské diecéze.

3. března 2011
Přednášky / Proslovy

Svému nástupci u katedrály Svatého Ducha přeji otevřenou náruč Boží pomoci a potřebné světlo k vedení svatoklimentské diecéze, která je také rodištěm sv. Vojtěcha. Přeji mu to, co jsem nalezl v tomto koutě severovýchodních Čech: nejenom podporu kněží, ale také podporu všech věřících, kteří ho budou provázet svými modlitbami. Přeji mu přátelskou otevřenost ze strany měst a obcí, se kterou jsem mohl vždy počítat. Věřím, že také krajské správy, které se nalézají či dotýkají území královéhradecké diecéze, budou připraveny ke spolupráci. Našim diecezanům přeji, aby s radostí ocenili rozhodnutí Svatého otce jmenovat biskupem muže, který má velké zkušenosti ze života církve, protože žil v jejím ústředí v Římě, který má jak odborné teologické i právnické vzdělání, tak znalost světových jazyků. Chvála Bohu – ono Te Deum – ať tedy zazní nejenom v katedrále, ale i ve všech kostelech a kaplích královéhradecké diecéze.

Mons. Dominik Duka OP