Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Promluva k držitelům klíčů od korunovační komory

Promluva k držitelům klíčů od korunovační komory

Po dohodě s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou pozval 11. ledna 2011 prezident republiky Václav Klaus na Pražský hrad Radu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jejímiž členy jsou držitelé klíčů od Korunní komory.

11. ledna 2011
Přednášky / Proslovy

Dámy a pánové,

obracím se na vás zde přítomné držitele klíčů od jedné z nejvýznamnějších památek, představujících jádro české státnosti, od korunovačních klenotů. Tyto klíče symbolizují tolik potřebnou jednotu, protože jejich držiteli jsou zastupitelé nejvyšších státních a církevních orgánů, bez ohledu na stranickou příslušnost či názorovou orientaci. Na tomto místě všichni cítíme stejnou posvátnou úctu, stejnou odpovědnost vůči historii našeho národa, ale také stejný závazek vůči současnosti a budoucnosti.

Korunovační klenoty nechal zhotovit císař a král Karel IV. v době, kdy naše země patřily k opravdovému centru Evropy. Vážíme si této výjimečné památky podobně, jako si vážíme katedrály, v níž se komora s korunovačními klenoty nachází. Málokterá země v Evropě měla to štěstí, aby se jedna katedrála stala symbolem státnosti, kde odpočívají králové, ale rovněž i symbolem propojení církevních a státnických snah o blaho národa.

Právě pocit této odpovědnosti vedl pana prezidenta a mne k podpisu smlouvy o společné péči o katedrálu, kterou všichni chápeme jako vlastnictví nás všech. Uvažovali jsme nejen jak katedrálu lépe zpřístupnit, ale také jak oživit dění v katedrále, aby nebyla jen turistickou atrakcí, ale i památníkem a liturgickým prostorem, ale především však místem symbolizujícím spolu s Pražským hradem naši společnou vlast.

Máme za to, že společné držení klíčů od korunovačních klenotů zástupci státu, obce i církve má vést i ke skutečné spolupráci. Proto jsme zde dnes spolu, abychom prohovořili i některé zcela praktické záměry, jakými je vybavení katedrály novými varhanami či doplnění zvonů, aby odpovídalo důstojnosti tohoto místa. Rád bych, abychom dokázali hovořit otevřeně nejen o problémech, ale také o možnostech, jak je řešit například sponzorskou cestou či sbírkou, která by dokázala vyjádřit sounáležitost našich spoluobčanů s katedrálou.

Vážení přítomní, jsem skutečně potěšen, že jste přijali pozvání pana prezidenta a že tak můžeme symbolicky vyjádřit svou touhu po něčem, co přesahuje úzce stranické či politické zájmy. Stavitelé katedrál dokázali ve středověku překonat osobní i stavovské potíže a předsudky a já doufám, že i my dokážeme nalézt společnou řeč.

Promluva arcibiskupa Dominika Duky OP při příležitosti setkání sedmi držitelů klíčů korunovačních klenotů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 11. ledna 2011.