Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Promluva při pietním aktu v Ležákách

Promluva při pietním aktu v Ležákách

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 24. června 2012 zúčastnil pietního aktu k 70. výročí vyhlazení obce Ležáky.

27. června 2012
Přednášky / Proslovy

Druhá světová válka byla střetem mocenských zájmů. Co je po nich běžnému člověku? Jenže jak nástup nacismu v Německu, tak krok za krokem celý průběh války ukazoval, že jde ještě o něco hlubšího. V sázce totiž byl člověk jako jedinec, cena každého jednotlivého člověka, a to bez rozdílu rasy či národnosti. Lidice a Ležáky byly činy, kterými se německý nacismus definitivně demaskoval a ukázal jako nelidský. Od Lidic a Ležáků nebylo ani v Německu pochyb, o co jde, a zároveň byl usvědčen veškerý pacifismus, který smlouval se zlem a dával mu možnost růst.

Výsadkáři z Anglie dali nesmlouvavě najevo, že jsou lidé a nikoli podlidé, a Heydrich není nadčlověk, ale ve své smrtelnosti je stejný jako každý člověk. Zápas s nacismem byl definován. Je to zápas o člověka. Stojí v něm muž proti muži, často i dítě proti muži, žena proti mužům, stejně jako stařec proti pacholkům. Vždycky šlo o jednotlivé lidi a jejich rozhodnutí v dané chvíli. Zde přijali jednoho štvance, zahynuli, ale pomohli zachránit život milionům lidí, kteří nakonec válku přežili.

Bože, milosrdný soudce nás všech a svrchovaný vladaři veškerých dějin, pohlédni na nás, kteří se k Tobě obracíme slovy: Pane, smiluj se.

1. Prosíme Tě za ty, kde zde byli povražděni, aby spočívali v míru a abys jim otevřel brány nového života.

Pane, smiluj se.

2. Prosíme za jejich blízké a přátele, kteří prošli mnohým utrpením, abys zhojil všechny jejich rány a přijal je do svého království.

Pane, smiluj se.

3. Prosíme za nás, abychom lépe porozuměli našim dějinám a našli správnou cestu do budoucnosti.

Pane, smiluj se.

4. Prosíme za své domovy a obce, abychom v nich žili v bezpečí a pohodě vzájemného porozumění.

Pane, smiluj se.

5. Prosíme za naši zem, aby se nepropadla do zmatků a sporů.

Pane, smiluj se.

6. Prosíme proto za sebe, abychom nalezli sílu žít v pravdě, poctivě ji hledali, přijímali, i když je těžká, a stále ji hájili.

Pane, smiluj se.

7. Prosíme Tě za potomky těch, kdo zde vykonali zločin, aby také oni unesli pravdu o dějinách svého národa, uměli uznat vinu svých předků a sami bez znamení hanby pomáhali vytvářet zdravé vztahy mezi národy.

Pane, smiluj se.

8. Prosme i za ty, kdo stiskli spoušť a založili požár. Jen Ty víš, co se opravdu dělo v jejich nitru; jen Ty můžeš vyslovit soud. Žalujeme k Tobě, ale zříkáme se svého soudu, neboť i my před ním budeme stát.

Pane, smiluj se.

Jsi Pánem všech lidí a řekl jsi, že nemáme být mnohomluvní, ale modlit se takto:

Otče náš, …

Kardinál Dominik Duka OP