Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Rozhovor pro iRozhlas.cz

Rozhovor

V reakci na vlnu zájmu poskytl kardinál Duka krátký komentář pro Český rozhlas ke slovům, která zazněla národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 28. září 2017.

2. října 2017
Rozhovory

 

Koho jste myslel menšinou a onou manipulovanou většinou?
Když si spočtete, kolik lidí chodí k volbám a kolik hlasů pak dostane vítěz, tak zjistíte, že není tak docela snadné hovořit o tom, že v demokracii rozhoduje většina. A není to vina demokracie, je to vina těch, kteří neplní určitou, podle mého soudu i občanskou povinnost, protože demokracie je k tomu, aby dávala účast lidem na rozhodování.

Když spočítám odvedené hlasy a udělá se konečný součet a připočtou se hypotetické hlasy, tak zjišťujete, že to doopravdy není dobrý stav. Proto většina lidí pak nadává na politiku a politiky.

A různé menšiny, ty nemíním vůbec jmenovat, protože menšinových názorů je celá řada. Ale vzniká to skutečně z problému, že lidé mají oprávněný pocit, že většina nerozhoduje. Také jsem jim řekl, jak to mají udělat, aby mohli rozhodovat.

V komentářích i na sociálních sítích se spekuluje o tom, koho tou menšinou myslíte.
Většina třeba nesouhlasí s tím, co menšina potom rozhoduje. Jezdím po Čechách, po Moravě, slyším stesky lidí. Kdybych spočítal, s kolika lidmi přijdu do styku, věřte tomu, že volební kampaně by mě v počtech asi těžko překonávaly.

Nebudu vypočítávat menšiny, které mají rozhodující hlas, protože to je v každé volební oblasti úplně jiné. Do toho bych nechtěl vnášet tento spor. Ale je zajímavé, že někteří lidé mají stále pocit, že se jim ubližuje, a přitom mají největší možnost projevu hlasu a tak dále.


Teď mluvíte o jakých menšinách? O sexuálních?
Ani nemusím mluvit o sexuálních menšinách. Kdybychom si například vzali, jak některé věci, jako je třeba registrované partnerství, kolik času mu bylo věnováno v Parlamentu, tak bych se zeptal, jestli také Parlament má čas na řešení nejpodstatnějších úkolů, které jsou stále zpožďovány.

Čili tohle je podle vás jeden z případů, kdy menšina utlačuje většinu?
To může být. Naznačil jsem vám, že je to mnohem složitější. Starost politiků musí být především o obecné blaho, to znamená vycházet do popředí těm, kteří potřebují pomoci a aby společnost měla skutečně zabezpečeno, co má být zabezpečeno pro každého.

Vyšla i výzva České biskupské konference k volbám. Jak časté je, že církev v Česku vydává před volbami podobná prohlášení?
To je běžné všude, věřící chtějí slyšet hlas svých představených. Do jisté míry někteří mají ten pocit, že neplníme tento úkol, a velmi často jsme kritizováni médii a komentátory. Tato výzva vychází z toho, že mnohé sliby jsou tak nereálné, že by měl i školák, který prošel občanskou výchovou, pokud se učí správně, říci, že toto přece není možné.

Vycházíme z toho, že dochází ke generační změně, nejenom výměně, ale i změně názorové a podobně. Nejsme to my, kteří by vyhlašovali, koho lidé mají volit, a přímo podporovali jednotlivé osoby a druhé kaceřovali.

Převzato z iRozhlas.cz

Související:
Svatováclavské kázání 2017