Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Český stát se nezrodil vraždou svatého Václava

Český stát se nezrodil vraždou svatého Václava

Legendy nebyly napsány, aby vytvářely obraz dokonalého světce, přemítá nad osobností svatého Václava kardinál Dominik Duka v pravidelné sobotní Glose na Radiožurnálu 27. září 2014.

27. září 2014
Vyjádření / Dopisy

Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, svatý Václav i po více než tisíci letech přitahuje naši pozornost. A to nejen v tom smyslu, že můžeme obdivovat monumentální pomník na Václavském náměstí nebo putovat do nejposvátnějšího prostoru katedrály svatého Víta, kde se nalézá jeho hrob a svatováclavská koruna, respektive korunovační klenoty. 

 

Čtěte také: Dominik Duka: Vedle svatého Václava je tu také Palladium země české

 

Je to obnovená tradice staroboleslavských poutí, jejichž prostřednictvím si připomínáme život a dílo svatého Václava v souvislosti s počátky našeho státu a jeho svátek nazýváme Dnem české státnosti. 

Letos můžeme otevřít knihu profesora Vaněčka, která je nejnovější studií o našem knížeti. Autor porovnává znění legend a kronik z celého okruhu o životě a díle českého knížete. Bere v úvahu archeologické výzkumy, ale i výsledky bádání exaktních věd, které nám rehabilitují paměť a úctu k této výjimečné osobnosti na počátku českých dějin. 

 

Legendy nebyly napsány, aby vytvářely obraz dokonalého světce a zajistily svatořečení. Za svatého byl svatý Václav „prohlášen“ slavnostním přenesením ze Staré Boleslavi na Pražský hrad. Bylo to jakési lidové hlasování a také uznání Boleslavovy viny. 

Český stát se nezrodil vraždou svatého Václava. Český stát z přítmí dávnověku vybudoval svým rozhodnutím svatý Václav, který jako ideál křesťanského panovníka začal budovat základy nového státu západní civilizace pod znamením kříže svědčícím o setkání Boha s člověkem. 

 

Vertikála kříže směřuje k Bohu a ukazuje smysl lidského života. Horizontála směřuje k druhému člověku v duchu prosociálního cítění, neboť člověk se rodí jako boží obraz, tedy jako bytost, která je z druhých, s druhými a pro druhé. 

Autor:  Dominik Duka
 
Původní příspěvek pro pořad Českého rozhlasu Glosa Dominika DukyVysílá se každou sobotu v 9:15 na Radiožurnálu.