Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Děkovný dopis papeži Benediktu XVI.

Děkovný dopis papeži Benediktu XVI.

V pondělí dopoledne 20. února 2012 se pražský arcibiskup Dominik Duka zúčastnil přijetí nových kardinálů a jejich doprovodů papežem Benediktem XVI. při veřejné audienci v aule Pavla VI. Pražský arcibiskup předal papeži děkovný dopis a věnoval mu moderní ztvárnění Pražského Jezulátka z českého skla.

20. února 2012
Vyjádření / Dopisy

Vaše Svatosti, milý Svatý otče,

dovolte, abych Vám poděkoval jménem stolce sv. Vojtěcha v Praze místní církve Božího lidu za Vaši lásku k naší zemi, k Církvi, která víc jak tisíc let vydává svědectví o Tom, kterého Simeon nazval Světlem národů. Krásně o tom svědčí velehradský cyrilometodějský kříž s řeckým nápisem „Světlo a Život“.

Při své návštěvě naší vlasti jste navštívil jako prvního Božské Dítě, Pražské Jezulátko, které svědčí o stále mladé víře České země, ale také o tom, že nový život je světlem naděje pro naše 21. století. To je důvod, proč Vám jako upomínku na mé jmenování kardinálem Svaté Církve Římské předávám moderní ztvárnění Božího Dítěte z českého skla.

Dítě, to znamená člověk, je nejvíce ohroženou bytostí naší planety, ale také je i její budoucností. On, který se stal dítětem, o tom svědčí a připomíná nám v kom je naše naděje. Náš známý básník, otec prvního velvyslance u Svatého stolce po r. 1989, František Halas v jedné básni píše: „Mít dětské oči, to je to…“, aby připomenul, že čistý a nezáludný pohled dítěte v nás je tolik potřebný v současném světě, který potřebuje svědectví o Boží lásce. Život dítěte v harmonické rodině musí být starostí všech, kterým záleží na budoucnosti Země, celého světa.

Chci Vám říct, že Vás máme rádi, jak jste se mohl sám přesvědčit. Nejen věřící, ale i představitelé naší země a vědecké a společenské autority Vám vyjádřily a vyjadřují svou úctu a oddanost. O tom svědčí přítomnost představitelů vlády, velvyslance České republiky při Svatém stolci, osobnosti veřejného života a věrní poutníci, kteří mě zde doprovázejí. Přes pohnuté dějiny naší církve i země ve 20. století si dovoluji Vás ujistit, že necelých 40% občanů České republiky nese Kristovo nesmazatelné znamení, které přijali ve křtu a více jak milion obyvatel, při sčítání lidu, přiznal tuto příslušnost k Římskokatolické církvi, i když byli přesvědčováni, že je to zbytečné a zcela libovolné. Praktikující věřící z velké části přijali doporučení svých pastýřů, že je vhodné tento nezávazný paragraf přece jenom vyplnit, díky jim za to.

Rád bych Vám poděkoval i za svou osobu a ujistil Vás o mé oddanosti a věrnosti s vědomím své lidské slabosti a nehodnosti. Chápu Vaše rozhodnutí jako Vaši podporu mému úsilí a práci.

Vám vděčný a v Kristu oddaný

Řím, 16. února 2012                                                      

+ Fra Dominik OP, arcibiskup pražský a primas český