Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Dopis papeži Františkovi

Dopis papeži Františkovi

Skupina aktivistů sepsala dopis papeži Františkovi a doprovodila ho peticí s několika stovkami podpisů. Aktivisté požádali Dominika Duku, aby dopis předal do Říma. Kardinál Duka tak učinil v pátek 12. července, v souladu se zvyklostmi prostřednictvím papežského nuncia v ČR. V doprovodném dopise upřesňuje některá zavádějící tvrzení a polopravdy, jichž se aktivisté při sepisování dopisu dopustili.

15. července 2013
Vyjádření / Dopisy

Doprovodný dopis k předání petice L.Procházkové p.nunciovi

 

Vaše Excelence,

 

         na státní svátek Mistra Jana Husa byla do arcibiskupského paláce doručena petice k otázce restituovaného majetku církví, o níž se garanti petice domnívají, že ji mám doručit Svatému Otci Františkovi. K petici je přiložen dopis v české a španělské verzi.

        

Dovoluji si Vás požádat o postoupení dopisu diplomatickou cestou spolu s mými doprovodnými a vysvětlujícími poznámkami.

                         

        V prvé řadě uvažují tvůrci petice nad platy duchovních, které jsou v naší zemi rozpočtovou položkou. Bohužel zamlčeli nejdůležitější informaci o tom, jak tyto platy byly stanoveny: po komunistickém puči v roce 1948 byl komunistickým režimem konfiskován veškerý církevní majetek kromě kostelů a far. Komunistický režim se zavázal, že za zkonfiskovaný majetek bude stát financovat provoz církví. V zákonu s tím ovšem spojil záměr trvalé kontroly nad církvemi pomocí církevních komisařů, kteří nemilosrdně kontrolovali duchovní, kriminalizovali je, udělovali a odebírali státní souhlas s výkonem kněžské služby a věznili je. Po tomto kroku byly uzavřeny všechny církevní školy, nemocnice a sociální ústavy – stát vše převzal. Takto byli duchovní dle zákona vypláceni až do 31.12. 2012. Tento zákon byl zrušen, protože o to požádala sama Evropská unie, která konstatovala, že je založen na perzekuci a diktatuře.

 

Dále se píše o nevyužití vráceného církevního majetku. Z velké části byly dosud vrácené majetky v dezolátním stavu. Přesto byly rekonstruovány z darů, ze zahraniční pomoci i vlastními silami věřících a nelezly nové uplatnění – slouží jako školy, nemocnice apod.

 

Také není pravda, že můj předchůdce kardinál Tomášek na začátku devadesátých let poděkoval za navrácení více než 170 budov řeholním řádům a kongregacím a že by prohlásil, že církevní nároky jsou tímto navrácením vypořádány. Kardinál Tomášek ve skutečnosti nikdy žádná jednání o církevních restitucích nevedl a ani se k této problematice veřejně nevyjadřoval. Navrácení majetku diecézím a farnostech řeší teprve zákon z roku 2012.

 

Co se týká finančního odškodnění za majetek, který církev nechala soukromníkům, městům a obcím: částka pro toto odškodnění vznikla po téměř 20 letech debat a jednání se všemi parlamentními stranami. V parlamentní komisi, která došla ke shodě, byli zastoupeni i socialisté a komunisti, kteří s řešením souhlasili. Finanční odškodnění za nevydaný majetek je tedy legitimní a ve skutečnosti se odhaduje, že oněch 59 miliard, které budou postupně v dalších 30 letech vypláceny, je pouze jednou desetinou skutečné hodnoty nevráceného majetku. Odškodné ročně vyplácené tvoří necelé dvě tisíciny státního rozpočtu, nemůže ohrozit vyplácení důchodů, ani chod sociálního státu.

 

Tato část církevních restitucí tvoří 5% z veškerých dosud vyplacených restitucí v České republice, které obdržely soukromé osoby, organizace apod.

 

Nynější řešení je cestou k ukončení finanční závislosti církví na státním rozpočtu, vede k sebefinancování církví. Rozhodnutí poslanců parlamentu a konstatování Ústavního soudu o tom, že zákon je správný, je legitimní. Skupina, která petici podepsala je představitelem postkomunistických a antiklerikálních názorů. Není to názor většinový. Paní Procházková, iniciátorka petice, hovořila v květnu o 50 000 podpisů, nyní přikládá podpisové archy se 700 podpisy. I to je svědectví, za jakou část obyvatelstva hovoří.

 

         Věřím, že Svatý stolec objektivně a spravedlivě posoudí opodstatněnost této petice.

 

S úctou

Dominik kardinál Duka, OP

 

 

Kopie dokumentů:

Text dopisu, odeslaný petičním výborem papeži Františkovi.doc

Průvodní dopis Dominika Duky Nunciovi k textu dopisu a petici.pdf

 

Související odkazy: 

Lenka Procházková slibuje v ČT 50 tisíc podpisů v doprovodné petici (ČT)

Dozví se papež o církevních restitucích (HzPD)

Tisková konference aktivistů k dopisu papeži (Youtube.com)

Na Staroměstském náměstí zazněla ostrá kritika církevních restitucí (Novinky.cz)

Aktivisté vyzývají papeže k nápravě restitucí. Majetek odmítněte, žádají (iDnes)

Tisková konference petičního výboru k dopisu papeži Františkovi (Youtube.com)