Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Gratulace Mons. Franzi Jungovi

Gratulace Mons. Franzi Jungovi

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zaslal blahopřejný dopis kladskému velkoděkanovi Franzi Jungovi z Dolní Čermné, který se významně zasloužil nejen o blahořečení kaplana Gerharda Hirschfeldera, ale také o smíření českého a německého národa.

16. března 2012
Vyjádření / Dopisy

Vážený pane preláte,

až sem k nám do Prahy dolehly zprávy, že v těchto dnech oslavíte své krásné jubileum 75 let. Písmo praví, že se jako lidé dožíváme 70 let, ti kdo jsou při síle 80. Jsem přesvědčen, že právě Vy jste jedním z těch silných lidí. Svou sílu si ovšem nenecháváte pro sebe, nýbrž ji nasazujete do služeb dobra, pravdy a lásky což jsou jiná jména pro samotného našeho Pána. Pro Váš osobní život Vám přeji zdraví, milost Boží a i nadále oporu v dobrých spolupracovnících, které tímto také zdravím.

Rád bych, vážený pane preláte, využil této příležitosti, a poděkoval Vám za to co vy osobně a společně s Vašimi spolupracovníky konáte pro propojení a smíření našich dvou národů. Byl jste totiž Prozřetelností Boží ustanoven do míst, kde je to navýsost aktuální. Díky za to, co jste vykonal pro větší známost osudu našeho kněze blahoslaveného kaplana Gerharda Hirschfeldera, na jehož blahořečení máte nehynoucí zásluhu a nepominutelný podíl.

Mnohokráte děkuji za Váš milý dopis z 2. března od Nordsee. Těší mne, že jste měl možnost si po tolika letech intenzivní kněžské služby trochu odpočinout. Vůbec si nedělejte starost s tím, že jste nemohl přijet na mé uvedení do Prahy. Díky za další zprávy o dění ve Vaší diecézi a o milých setkáních, která jste prožil.

Dovolte, abych opět vyjádřil, jak velice si Vás vážím a za vše děkuji.

+ kardinál Dominik Duka OP