Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Gratulace Petru Fialovi

Gratulace Petru Fialovi

Dominik Duka zaslal svému dlouholetému příteli a novému předsedovi Petru Fialovi gratulační dopis, ve kterém mu přeje hodně zdaru v nové funkci.

22. ledna 2014
Vyjádření / Dopisy

Praha dne 20. ledna 2014

Vážený pane profesore,

 

rád bych Vám nejen pogratuloval k přesvědčivému vítězství při volbě do čela Občanské demokratické strany, ale především chci vyjádřit přání, aby se Vaše profesní i soukromé plány dařily vždy s vědomím Božího požehnání dobré věci.

 

Dovoluji si takto vyjádřit svou radost z vývoje událostí jako člověk, který Vás osobně již dlouhá léta zná a ví, jaké jsou Vaše zásady, názory a směřování. Přeji tedy vše dobré a těším se na možné osobní setkání.

Srdečně

                                                                                  kardinál +Dominik Duka OP

                                                                                          arcibiskup pražský