Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kondolence k úmrtí generála Sedláčka

Kondolence k úmrtí generála Sedláčka

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zaslal kondolenci pozůstalým po armádním generálovi Tomáši Sedláčkovi. Válečný veterán zemřel v pondělí 27. srpna 2012. Pohřbu, který se bude konat 4. září, se zúčastní také pražský arcibiskup.

28. srpna 2012
Vyjádření / Dopisy

S opravdovým osobním pohnutím jsem přijal zprávu, že byl Pánem života odvolán z tohoto světa brigádní generál Tomáš Sedláček.

Vzpomínám na celou řadu milých osobních setkání, kdy jsme se, během posledních let, s panem generálem účastnili různých společenských akcí. Jsem mu vděčný za jeho pevné postoje a osobní statečnost, se kterou vystupoval nejen proti hnědé a rudé totalitě, ale i proti některým současným neblahým tendencím, které v budoucnu mohou ohrožovat svobodu a demokracii v naší vlasti. Jako katolický duchovní, kterému je svěřena duchovní péče o vojáky naší armády, vnímám odchod pana generála jako velkou ztrátu; nám všem je a vždy bude tolik potřebným příkladem skvělého vojáka, vlastence a ochránce základních hodnost naší západní křesťanské civilizace.

V modlitbě prosím všemohoucího Boha, aby pana generála po všech jeho pozemských bojích, křivdách a poníženích, přijal do svého otcovského náručí, kde spočine v pravém míru a opravdovém pokoji. Kéž dále žije v přítomnosti Toho, který sám sebe obětoval za každého z nás, porazil starého nepřítele a dal nám naději, že se všichni jednou shledáme v Jeho království.

Modlím se také za Vás i všechny blízké zemřelého; kéž sám Pán je Vám útěchou v opuštěnosti a naplní Vás pravou křesťanskou nadějí na vzkříšení a život věčný. S přáním dobra a pokoje ze srdce žehná

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský