Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Odpověď na žádost o miliardu

Odpověď na žádost o miliardu
Politické hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO) oslovilo otevřeným dopisem ve věci pomoci při likvidaci následků kardinála Dominika Duku. Jádrem dopisu byl návrh, aby se církev věnovala jednu miliardu na odstranění následků letošních povodní.
12. července 2013
Vyjádření / Dopisy

Vážený pane předsedo,

vážená paní místopředsedkyně hnutí Občané městu, město občanům,

 

děkuji za zaslání návrhu, který by podle vašeho mínění mohl „utlumit převážně negativní reakce na celý proces majetkového vyrovnání našeho státu s církvemi“. Z důvodu zneužití tématu pro politické soupeření politických stran se mezi veřejností rozšířila řada mýtů, které úplně neodpovídají skutečnosti.

 

Z majetku, který církvím náležel a který obhospodařovaly před rokem 1948, získají nazpět asi jednu třetinu; dalšího majetku v hodnotě asi jedné třetiny se církve zřekly ve prospěch státu, obcí a sportovních zařízení. Poslední třetinu majetkového narovnání mezi státem a církvemi představují finanční kompenzace za zabavený a nevrácený majetek, které v případě katolické církve činí zhruba 47 miliard, rozložených do třiceti splátek v hodnotě asi 1,5 miliardy ročně, navýšených o inflaci, přičemž první splátku bychom měli obdržet na začátku roku 2014. Mediálně vytvořený obraz – že církve nyní disponují 134 miliardami – je tedy mimořádně falešný.

 

Katolická církev v Česku rozhodně nepatří mezi bohaté organizace a ani nedrží vysokou hotovost na účtech. Místo shromažďování peněz se soustředíme na drobnou a dlouhodobou práci. Katolická Charita ČR byla v postižených oblastech před povodněmi, při povodních a zůstane i po povodních, protože očekáváme, že odstraňování následků povodní se protáhne až do Vánoc. Naší filozofií je pomoci tam, kde je to skutečně zapotřebí, zejména pak seniorům, neúplným rodinám, sociálně slabším, bez ohledu na jejich náboženské, politické či národnostní složení tak, aby se na nás lidé mohli obrátit i za půl roku, nebo za rok, čímž se naše Charita jednoznačně odlišuje od jiných neziskových organizací. Zasíláme materiály, ze kterých se o konkrétní pomoci Charity ČR dozvíte více.

 

Návrhu hnutí Občané městu, město občanům ale neodmítáme a dáváme mu příležitost. V současnosti jednáme s příslušnými úřady vlády, že namísto větší části peněž, rozpočtovaných na finanční kompenzaci pro katolickou církev, přijmeme státní dluhopisy. Dáváme vládě možnost, aby s penězi, které by nám jinak vyplatila, naložila podle svého uvážení, třeba i na likvidaci následků povodní, a aby nám je vyplatila až v dobách pro státní rozpočet příhodnějších. Věříme, že takový mechanizmus akcentuje právě „pragmatičnost“, namísto „pouhého moralizování“, jak stojí ve vašem dopise.

 

Zároveň vás můžeme ujistit, že z obdržených finanční kompenzací za zabavený majetek budeme každoročně poskytovat peníze na službu Charity ČR, aby mohla při podobných událostech maximálně rozvinout svůj potenciál. Věříme, že za dobu trvání majetkového narovnávání se bude jednat o částku několikanásobně vyšší, než vámi navrhovaná miliarda, navíc smysluplně rozložena mezi skutečně potřebné a při skutečně krizových situacích.

 

S pozdravem a přáním všeho dobra

 

kardinál Dominik Duka OP,
předseda České biskupské konference

 

Kopie originálních textů:

Dopis OMMO.pdf

Dopis OMMO - odpověď.pdf

 

Související odkazy:

Církev pomáhá při povodních
Charita bilancovala svou pomoc při povodních

 

Externí odkazy:
Politické hnutí "Občané městu, město občanům" oslovilo otevřeným dopisem kardinála D. Duku (Czech Free Press) 

Miliarda na povodně od věřících? Na dopis Severočeským odpoví kardinál (Parlamentní listy)