Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

30. let od kanonizace sv. Anežky

30. let od kanonizace sv. Anežky
16. listopadu 2019
Arcibiskup v médiích

 

Slavnostní bohoslužby v pražské katedrále se účastnili čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo, bývalý apoštolský nuncius v ČR Diego Causero, kněží, řeholnice a řeholníci, hosté z domova i ze zahraničí a stovky věřících, kteří přišli společně poděkovat za kanonizaci Anežky Přemyslovny před 30 lety a za dar svobody v naší zemi.

Na konec bohoslužby udělil kardinál Dominik Duka Zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského zesnulému PhDr. Václavu Bendovi in memoriam, za celoživotní zápas o svobodu církve svého národa, dále Mons. Václavu Malému, pomocnému biskupu pražskému, za úsilío svobodu církve a národa a Ing. Janu Smrčinovi  za rozvoj svobodné katolické charity a prohloubení piety lidických obětí. 

Převzato z: Cirkev.cz