Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Dominik Duka dostal od dominikánů "olivový dort"

Dominik Duka dostal od dominikánů "olivový dort"

Kardinál Dominik Duka se při příležitosti svého životního jubilea zastavil 24. dubna i ve svém domovském klášteře v Praze na debatním večeru Je čas prodat knihy? V průběhu večera na své zážitky s Dominikem Dukou vzpomínal předsed Ekumenické rady církví Joel Ruml, kněz Tomáš Halík a historik Tomáš Petráček.

 

Fotografie Audio
25. dubna 2013
Arcibiskup v médiích

Komunita dominikánských bratří, Centrum teologie a umění a jejich přátelé se rozhodli pojmout oslavu narozenin svého spolubratra Dominika jako příležitost popovídat si o nových perspektivách pravdivě a kriticky. Jak lze hodnotit jeho dosavadní působení na svatovojtěšském stolci? Co přinese nový papež? Probudí i českou církev? Právě o takových otázkách Dominik Duka diskutoval s pozvanými hosty.

  

Dominik Duka diskutuje s účastníky debaty o církvi a úloze kardinála a arcibiskupa pražského:

 

Dominik Duka diskutuje s účastníky debaty o ekumeně a vztazích s ostatními církvemi:

 

Joelovi Rumlovi se jako první vzpomínka na Dominika Duku vybavil obraz biskupa v Hradci Králové, který ho už od pohledu odrazoval od úsilí o jakoukoliv funkci: „takové pracovní nasazení a pozornost bych nezvládl“, pomyslel si tehdy dnešní předseda Ekumenické rady církví. „A vidíte, vy tu dnes sedíte jako kardinál a pražský arcibiskup a já jako vysoký funkcionář“, dodal Joel Ruml. Naopak Tomáš Halík potkal Dominika Duku poprvé před několika desítkami let a už tehdy ho zaujal jeho zápal pro politiku. „Málokdy se stává, aby měl kněz zároveň takový zájem a chuť zabývat se politickými tématy“ a ocenil, že Dominik Duka mu vždy dokázal být dobrým partnerem v diskuzi, a to i v té, ve které se nedokázali shodnout. Nejmladšímu diskusnímu hostovi Tomáši Petráčkovi pak utkvěla v paměti rozhodnost, s jakou ho poslal na studia.

 

 Diskutující vzpomínají na první setkání s Dominikem Dukou. Jako první hovoří T. Petráček.

 

V druhé části diskusního večera pak diskutující hodnotili tři roky Dominika Duky na svatovojtěšském stolci v Praze. „Byly to skutečně nelehké tři roky také kvůli neuvěřitelné demagogii, vedené jednou spisovatelkou, a přestože jsem se původně nechtěl do těchto záležitostí míchat, ale odhodlanost Dominika tváří v tvář této demagogii přiměla k aktivitě i mě“, vzpomínal Tomáš Halík na jeden z dosavadních úspěchů Dominika Duky v podobě dotažené dohody mezi státem a církvemi o majetkovém narovnání do úspěšného konce. Diskutující pak shodně vyjádřili přání, aby se pan kardinál do budoucna mohl více zabývat pastoračními aktivitami a prací s kněžími, než spory se státem.

 

Diskutující chválí a kritizují Dominika Duku: 

 

Dominikánští spolubratři kardinálovi připravili také malé překvapení: olivový dort. Překvapení přítomných se znásobilo, když svůj dar odhalili: místo očekávané cukrovinky se na stolech před přítomnými hosty vyjímala koláž z knížek z produkce nakladatelství Oliva ve tvaru dortu, na které byla umístěna hořící svíce ve tvaru sedmdesátky. Nynější provinciál dominikánského kláštera Benedikt Mohelník to s úsměvem okomentovat „dozvěděli jsme se, že na arcibiskupství vládnou jídelní restrikce, proto jsem se rozhodli darovat naši duchovní potravu, namísto obvyklé potravy kalorické“.

(jne)

 Dar od Dominikánkých spolubratří: olivový dort, vyrobený z dominikánkého knih nakladatelství Oliva.

 

Dominik Duka diskutuje s Joelem Rumlem, Tomášem Halíkem a Tomášem Němečkem.