Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Dominik Duka poděkoval při mši ke sv. Vojtěchovi za sedmdesát let svého života

Dominik Duka poděkoval při mši ke sv. Vojtěchovi za sedmdesát let svého života

Kardinál Dominik Duka spojil oslavy svých sedmdesátých narozenin se svátkem sv. Vojtěcha. Při slavnostní mši svaté ke cti svatému Vojtěchu 23. dubna tak přijal i gratulace od veřejnosti a přátel.

23. dubna 2013
Arcibiskup v médiích

Úterní mše ke cti a slávě svatého Vojtěcha se nesla ve slavnostním duchu. Svatý Vojtěch je jedním z hlavních patronů diecéze a oslavy jeho svátku tak tradičně patří k nejvýznamnějším událostem v pražské arcidiecézi. Dominika Duku ale také váže ke svatovojtěšskému svátku zvláštní výročí: v roce 2010 se oslava svátku sv. Vojtěcha stala jednou z prvních příležitostí, na které se setkal s věřícími z nově svěřené diecéze, kterou převzal po svém dlouholetém působení sídelního biskupa v Hradci Králové.

 

Kardinál Duka při mši poděkoval nejenom za tři roky strávené na arcibiskupském stolci, ale i za sedmdesát let svého života. Z přítomných hostí mu při mši poblahopřál papežský nuncius v ČR, Mons. Leanza, který jménem papeže Františka poděkoval kardinálu Dukovi za jeho práci pro českou a světovou církev a popřál mu mnoho vytrvalosti do dalších úkolů, které ho jako nejvýraznějšího mluvčího  českých katolíků čekají. Za český stát kardinálu Dukovi poblahopřála předsedkyně Poslanecké sněmovny, ing. Miroslava Němcová, která vyzdvihla "pevné postoje, zralost a kompetentnost, ale zároveň  laskavost“ Dominika Duky. Za české biskupy, kteří se v Praze sešli na plenárním zasedání, popřál hodně zdraví a sil arcibiskup Jan Graubner. Za Orly, Sokoly, Junáky a všechny spolubojovníky za svobodu pogratulovala předsedkyně Asociace politických vězňů Naděžda Kavalírová; a  za pražské věřící manželé Šoltysovi, kterým radost znásobil nedávný čtvrtý přírůstek do rodiny v podobě prvního syna. Svému biskupovi popřáli „aby jeho hlas zněl silně nejenom uvnitř diecéze mezi jeho ovečkami, ale i vně ovčince“.

 

Po slavnostní mši svaté kardinál Duka pozval všechny návštěvníky bohoslužby na setkání v prostorách II. nádvoří a zahrad arcibiskupského paláce. Pražské arcibiskupství tak při příležitosti oslav nabídlo nejenom věřícím unikátní příležitost navštívit veřejnosti jinak nepřístupné prostory arcibiskupského paláce. Kardinál Duka přijal gratulace od svého předchůdce, emeritního arcibiskupa pražského Miloslava Vlka, a poté i od několika stovek shromážděných návštěvníků.

(jne)