Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Dominik kardinál Duka požehnal BIS a jejímu praporu

Dominik kardinál Duka požehnal BIS a jejímu praporu

Arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka 2. září 2009 slavnostně požehnal Bezpečnostní informační službě a jejímu praporu. Přítomným důstojníkům služby v modlitbě popřál, aby vytrvali ve své službě a obstáli ve všech zkouškách.

2. září 2020
Arcibiskup v médiích

 

Dominik kardinál Duka v 2. září 2020 v dopoledních hodinách za přítomnosti nejvyššího vedení Bezpečnostní informační služby (BIS) požehnal jejím příslušníkům a praporu. V přímluvné modlitbě mimo jiné řekl: „Bože, prosíme, požehnej tento prapor, který se stal symbolem těch, kteří se rozhodli zvláštním způsobem nasadit se v boji se zlem a ve skrytosti sloužit své vlasti.“ Kardinál Duka popřál všem příslušníkům BIS, aby ve službě zemi vytrvali a obstáli ve všech zkouškách. Část modlitby směřovala také k národu.  „Vzdal, prosíme, od všeho lidu naší země lidskou zlobu i každé neštěstí, abychom mohli v klidných časech spravedlivě žít a radovat se z daru znovu získané svobody.“

Ředitel BIS Michal Koudelka poděkoval Kardinálu Dukovi, že se osobně slavnostního aktu ujal. „Požehnání praporu je pro nás symbolem víry ve společně sdílené hodnoty. Jeho požehnání je aktem žádajícím v duchu tisíciletých tradic ochranu pro naše důstojníky, kteří chrání Českou republiku proti teroristům, aktivitám nepřátelských zpravodajských služeb, extrémistům pravicovým i levicovým a mnoha dalším hrozbám,“ řekl Michal Koudelka a dodal: „Čelíme přitom čas od času pokusům zastrašit nás, znevěrohodnit nás, ovlivnit naše postoje a rozhodnutí, leč tyto snahy jsou marné.“ Ředitel BIS na závěr uvedl, že v dnešním setkání vidí řadu symbolů a jedním z nich je, že církvi stejně jako službě leží na srdci osud naší země. „Vaše přítomnost tady je pro nás, vážený pane kardinále, velkou podporou a potvrzením toho, že naše cesta je správná a naše usilí má význam, a že oběti, které přinášíme, mají smysl,“ uzavřel Michal Koudelka.

Prapor Bezpečnostní informační služby obsahuje klíčové atributy činnosti této zpravodajské organizace. Praporu dominuje z jedné strany znak BIS a ze strany druhé velký státní znak držený dvěma lvy. Orlice ve znaku služby vyjadřuje bystrost, ostražitost, houževnatost, rychlost a respekt. Poloha státního znaku na hrudi (srdci) orlice symbolizuje nadřazení státních zájmů nad zájmy osobní. Částečné překrytí státního znaku křídlem vyjadřuje ochranu státnosti a ve spojení s obrazem orlice naznačuje, že za každým pokusem o narušení ochrany bude následovat postih.

Převzato z webu BIS