Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Ekumenická modlitba za Český rozhlas

Ekumenická modlitba za Český rozhlas

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic), předsedal kardinál Dominik Duka OP v katedrále ekumenické vigilii.

Audio
19. května 2013
Arcibiskup v médiích

Ekumenická modlitba proběhla jako součást oslav 90. výročí zahájení vysílání Českého rozhlas v Praze Kbelích. Ze strany církví se modlitby zúčastnil kromě kardinála Duky i předseda Ekumenické rady církví  v České republice Joel Ruml, biskup SKC Dušan Hejbal, superintendant ECM Petr Procházka a patriarcha Tomáš Butta za Církev Československou husitskou. Za rozhlas se pak zůčastnil generální ředitel ČRo Peter Duhan, šéfredaktor stanice mluveného slova ČRo Plus Daniel Raus, redaktorka publicistiky Teresie Bečková z Tvůrčí skupiny náboženského vysílání a řada dalších pracovníků.

 

Poděkování Dominika Duky pracovníkům Českého rozhlasu:

 

 

Mši hudebně doprovodil sbor Bubureza. Při bohoslužbě také zazněly památné nahrávky z historie Českého rozhlasu. Při modlitbě se pak připomenuly různé okamžiky z dějin rozhlasu. „Byly to právě rozhlasové vlny, které se v nejtěžších obdobích staly nositelem životně důležitých informací“ upozornila na nezastupitelnou roli rozhlasového vysílání ve válečném období a v době komunistické diktatury Teresie Bečková. Účastníci setkání vzpomněli i na okamžiky, kdy bylo rozhlasové vysílání zneužito k cílům totalitní propagandy. „Po převzetí moci komunisty byl v roce 1948 Československý rozhlas zestátněn. Na  příštích 40 let začala média sloužit komunistické ideologii, vzpomněl Daniel Raus období, kdy musely stovky redaktorů instituci pro své politické názory odejít.

(jne)

Externí odkazy:

Reportáž ČRo
Tisková zpráva pražského arcibiskuství