Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kardiná Duka navštívil Rakovník

Kardinál Dominik Duka navštívil přip ravidelné vizitaci rakovnickou farnost.

11. října 2018
Arcibiskup v médiích

 

„Letos jsem si dal za úkol navštěvovat Rakovnicko, neboť z hlediska církevního potřebuje určitou pomoc. Ač tento region není příliš religiozní, jsou zde duchovní, kteří se snaží a pracují, ale mnoho lidí opustilo venkov a i budovy potřebují udržovat a provozovat,“ přiblížil důvod vizitace Dominik Duka.

Podle jediného českého kardinála je kromě nedostatku provozuschopných kostelů také nedostatečný počet duchovních. „Především u Křivoklátska, které je oblíbenou turistickou destinací, a v jarních a letních měsících ho navštěvuje spousta turistů, je potřeba pomoci k duchovnímu růstu. Ale počet kněží pro takovýto počet lidí není dostatečný,“ povšiml si. Důležité však podle něj je i vybrat duchovní, kteří budou vhodní pro tento terén a způsob práce.

Dominik Duka kromě dosavadního starosty města Pavla Jenšovského hovořil i s rakovnickým vikářem Vojtěchem Novákem, a to o tom, jaké změny jsou potřebné po stránce duchovně správní.

Převzato z: Rakovnický deník.cz